Dưới đây là các bài dịch của Trương Đình Tín. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Phù Dung lâu tống Tân Tiệm kỳ 1 (Vương Xương Linh): Bản dịch của Trương Đình Tín

Tràn sông mưa lạnh vào Ngô
Sáng ra tiễn bạn Sở trơ núi chằm
Lạc Dương bạn hữu hỏi thăm
Thưa rằng một tấm lòng băng ngọc bình


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 2003
Ảnh đại diện

Từ ô dạ đề (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Trương Đình Tín

Quạ hiền mất mẹ, đêm ngày
Tiếng kêu "quạ quạ" chứa đầy buồn đau
Sáng chiều vẫn chẳng bay đâu
Quanh năm rừng cũ gục đầu cư tang
Đêm đêm rồi nửa đêm than
Ai nghe nước mắt thấm tràn áo khăn
Tiếng kêu như muốn nói rằng
Vẫn chưa báo được lòng hằng mẹ yêu
Trăm chim há chẳng mẹ sao
Chỉ riêng mày lại oán sâu thế này
Có chăng lòng mẹ nặng đầy
Khiến mày khôn xiết tỏ bày lòng đau
Nhớ xưa Ngô Khởi danh cao
Mẹ mất chôn chẳng ngõ hầu viếng tang
Thương thay cái lũ sài lang
Lòng chúng đâu được ngang hàng cùng chim
Quạ hiền, hỡi quạ từ tâm
Trong loài chim chính Tăng Sâm là mày


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 2003
Ảnh đại diện

Tặc bình hậu tống nhân bắc quy (Tư Không Thự): Bản dịch của Trương Đình Tín

Loạn thời cùng lánh nam phương
Thanh bình riêng chỉ anh đường bắc quay
Tha hương bạc tóc đắng cay
Nay về quê cũ thấy rày núi xanh
Trăng soi đổ nát luỹ thành
Sao nhiều lưu ánh in hình cửa xưa
Cỏ tàn chim lạnh bây giờ
Cùng anh buồn bã ngẩn ngơ dáng sầu


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 2003
Ảnh đại diện

Tống Thôi Cửu (Bùi Địch): Bản dịch của Trương Đình Tín

Anh muốn quay về núi
Nên sống cảnh hang, đồi
Dân Võ Lăng chớ học
Tạm thăm Đào Nguyên thôi

Ảnh đại diện

Tặng khuyết hạ Bùi xá nhân (Tiền Khởi): Bản dịch của Trương Đình Tín

Tháng hai vườn ngự đón hoàng oanh
Tử cấm thành xuân sáng sớm lành
Trường Lạc chuông truyền hoa mới hết
Long Trì mưa đổ liễu thêm xanh
Dương xuân xuân chẳng xoá cùng đường hận
Tiêu Hán hoài trông hết dạ thành
Hiến phú mười năm chưa gặp hội
Tóc nay bạc trắng thẹn cùng anh

Ảnh đại diện

Khiển bi hoài kỳ 3 (Nguyên Chẩn): Bản dịch của Trương Đình Tín

Ngồi rỗi thương em, anh tự thương
Trăm năm trần thế được bao nhường?
Đặng Du con mất biết do mệnh
Phan Nhạc thơ buồn điếu vợ suông
Chung huyệt cùng em e vọng tưởng
Lai sinh với bạn khó hẹn thường
Nhớ em chỉ biết đêm đêm ngóng
Báo đáp tình em mắt lệ vương.

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]