Dưới đây là các bài dịch của Trình Kiên Cường. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Thù Lạc Thiên “Tần mộng Vi Chi” (Nguyên Chẩn): Bản dịch của Trình Kiên Cường

Ngăn sông cách núi thư nào thấy
Chỉ biết gặp nhau lúc giấc nồng
Sớm mai đau ốm hồn điên đảo
Mơ thấy người nao, chẳng thấy ông.

Ảnh đại diện

Tuý trước (Hàn Ốc): Bản dịch của Trình Kiên Cường

Sông dài vạn dặm lẫn sắc trời
Thôn dâu xanh ngắt, khói chơi vơi
Ông chài say ngủ, ai biết tới
Quá trưa thuyền nhỏ, nặng tuyết rơi.

Ảnh đại diện

Tuý trước (Hàn Ốc): Bản dịch của Trình Kiên Cường

Sông dài vạn dặm trời xanh
Thôn dâu tươi mát trong lành khói xa
Ông chài say giấc la đà  
Quá trưa tuyết đã nở hoa đầy thuyền.

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]