Dưới đây là các bài dịch của Tiểu Tuyết Phong. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

My trung mạn hứng (Nguyễn Du): Bản dịch của Tiểu Tuyết Phong

Nam điệu Chung Tử gảy theo âm
Việt lời Trang Tích ốm còn ngâm
Bốn bể, nước nhà rơi lệ ấm
Mười tuần lao ngục sống chết tâm
Bao giờ phai hận Bình Chương ngậm
Cô Trúc bao dung khó xứng tầm
Nỗi lòng bày tỏ, nào ai thấm
Núi Hồng, sông Quế quá sâu thâm.

Ảnh đại diện

Ức Đông Sơn kỳ 1 (Lý Bạch): Bản dịch của Tiểu Tuyết Phong

Đông Sơn lâu không gặp
Tường vi mấy lần hoa
Mây trắng tự tan ra
Ai trăng sáng soi nhà?

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]