Dưới đây là các bài dịch của Tiểu Ly Ly. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Giang tuyết (Liễu Tông Nguyên): Bản dịch của Tiểu Ly Ly

Muôn dặm non xanh chim mất bóng
Vạn nẻo đường mòn bặt dấu chân
Thuyền nan u uẩn che tơi nón
Lão chài mặc tuyết thả cần không

Ảnh đại diện

Đề Đào Hoa phu nhân miếu (Đỗ Mục): Bản dịch của Tiểu Ly Ly

Lưng ong cung khuyết đào hoa khai
Tịch mịch vô ngôn mấy năm dài
Tức quốc diệt vong vì duyên cớ?
Tích xưa Kim Cốc xót xa hoài.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]