Dưới đây là các bài dịch của Tiêu Lệ Hoa. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Nam xá (Vương Duy): Bản dịch của Tiêu Lệ Hoa

Thuyền lướt nhẹ gò nam,
Gò bắc ngập khó đến.
Bờ này ngóng tin nhà,
Xa xôi cùng không biết.

Ảnh đại diện

Loan Gia lại (Vương Duy): Bản dịch của Tiêu Lệ Hoa

Rào rào trong mưa thu,
Khe đá tuôn dòng cạn.
Sóng trào bắn tung toé,
Cò trắng sợ, sà trông.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]