Dưới đây là các bài dịch của Thiên Vân. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Xuất tái kỳ 1 (Vương Xương Linh): Bản dịch của Thiên Vân

Trăng sáng thời Tần, Hán ải quan
Người chinh chiến xa chưa khải hoàn
Nếu như Long Thành còn Phi Tướng,
Ngựa Hồ làm sao quá Âm San

Ảnh đại diện

Như mộng lệnh kỳ 3 (Lý Thanh Chiếu): Bản dịch của Thiên Vân

Ai cùng bầu bạn ngồi bên song
Tổng hai chỉ có ta với bóng
Đèn đã tắt chợt muốn nằm nghỉ
Bóng rời đi để lại phòng không
Chẳng còn!
Chẳng còn!
Ta một mình thê lương trông ngóng.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]