Dưới đây là các bài dịch của Thiên Thanh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Như mộng lệnh (Tần Quán): Bản dịch của Thiên Thanh

Đêm dài chầm chậm trôi qua,
Gió rít trạm dừng đóng chặt.
Thức giấc leo lét chuột nhìn,
Sương sáng thấm chăn lạnh toát.
Không ngủ,
Không ngủ,
Ngoài cửa ngựa hí người thức.

Ảnh đại diện

Giá cô (Trịnh Cốc): Bản dịch của Lê Thiên Thanh

Đùa trong khói cỏ cánh vươn ra
Phẩm cách nào đâu khác với gà
Bay qua bờ cỏ cơn mưa tối
Kêu miếu Hoàng Lăng lúc rơi hoa
Du tử chợt nghe tay ướt lệ
Giai nhân sắp hát nước mắt sa
Tiếng buồn khắc khoải sông Tương vắng
Khóm trúc sầu tư nắng xế tà.

Ảnh đại diện

Khúc trì (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Lê Thiên Thanh

Hương nồng khó giữ dưới mặt trời,
Vẻ đẹp cùng trăng ngày tháng trôi.
Đón nỗi u buồn khi trống giục,
Đèn tắt nến tàn lúc lìa đôi.
Giương dù toan đi, sông cuộn chảy,
Ngoảnh đầu trông lại, liễu bời bời.
Từ xưa đây chốn hoàng hôn biệt,
Lòng vẫn còn ngờ chưa chia phôi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Khuyết đề (Lưu Tích Hư): Bản dịch của Lê Thiên Thanh

Đường lên mây trắng tận
Xuân theo suối xanh dài
Hoa từ đầu trôi đến
Ngát thơm dòng nước xa
Cổng nhà hướng ra núi
Phòng sách liễu buông ngoài
Thi thoảng bừng ánh nắng
Soi lên xiêm áo ai?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Mạc chủng thụ (Lý Hạ): Bản dịch của Lê Thiên Thanh

Chớ trồng cây trong vườn
Bốn mùa sẽ sầu vương
Lẻ loi nhìn trăng sáng
Thu nào không bi thương?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Cửu nhật Tề sơn đăng cao (Đỗ Mục): Bản dịch của Lê Thiên Thanh

Dòng thu soi bóng nhạn bay qua,
Cùng bạn quẩy bầu tới núi xa.
Cõi thế mấy khi cười thoả thích,
Ra về đầu hãy giắt đầy hoa.
Mượn rượu say sưa thời tiết đẹp,
Chẳng bận lên cao hận nắng tà.
Xưa đến nay hoa đời vẫn thế,
Việc gì lên núi nước mắt sa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]