Dưới đây là các bài dịch của The H. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Nam quốc sơn hà (Lý Thường Kiệt): Bản dịch của The H

Nam quốc núi sông Nam đế trị
Sách trời phân định dám hoài nghi
Giặc bay hỗn phạm sang xâm lấn
Bọn láo ắt tàn khỏi phải nghi

Ảnh đại diện

Nam quốc sơn hà (Lý Thường Kiệt): Bản dịch của The H

Sông núi Nam quốc Nam đế trị
Thiên thư phân định giám hoài nghi
Giặc bay hỗn phạm sang xâm lấn
Bọn láo ắt tan khỏi phải nghi

Ảnh đại diện

Nam quốc sơn hà (Lý Thường Kiệt): Bản dịch của The H

Non sông nước Nam có vua Nam
Sách trời phân định thế mà làm
Cớ sao lũ giặc thích xâm phạm
Bọn bay sẽ vỡ chỉ vì tham

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]