Dưới đây là các bài dịch của Thanh Sơn Ẩn Ẩn. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Ký viễn (Lý Bạch): Bản dịch của Ngọc Động (Thanh Sơn Ẩn Ẩn Kim Bích Phong)

Có em, phòng ngát hoa hương...
Em đi bỏ lại chiếc giường chỏng chơ...
Giường không, chăn gối ơ hờ...
Đã ba năm lẻ... hương giờ chưa phai!
Hương thừa còn mãi lưu hoài
Người sao vẫn mãi... không quay trở về?
Nhớ người, lá rụng ủ ê...
Sương khuya hoen trắng... mấy bề rêu xanh...

Ảnh đại diện

Vô đề (Tương kiến thì nan biệt diệc nan) (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Thanh Sơn Ẩn Ẩn

Gặp nhau đã khó chàng ơi
Biệt ly càng lại ngậm ngùi xiết bao...
Gió đông yếu ớt thổi ào
Mà trăm hoa rụng nghẹn ngào bên song...
Tầm xuân chết cạn tơ lòng
Nến kia tắt mới khô dòng lệ sa...
Gương soi mái tóc bạc pha
Trăng khuya lạnh chiếu... ngâm nga thơ sầu...
Bồng Lai muôn nẻo về đâu
Nhờ chim xanh giúp đôi câu hỏi đường...

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]