Dưới đây là các bài dịch của Thục Trang. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Vịnh cúc kỳ 2 (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Thục Trang

Chưa nở khi trăm hoa nở tươi
Trăm hoa tàn lụi mới thấy ngươi
Đơn độc thân gầy vươn chọi rét
Thảo thơm một kiếp, động lòng người
Trúc xanh nửa bờ giậu lô nhô
Trước cửa mai hồng nẩy nụ phô
Ta ngậm chén nhìn cười mỉm miệng
Chẳng phụ công già trước vun lo

Ảnh đại diện

Vãn thiếp Phạm thị (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Thục Trang

Thương nàng con gái họ Phạm sao
Theo ta giờ đã bảy năm rồi
Bỗng chốc nàng bỏ ta ở lại
Cũng chẳng cho ta mụn con côi
Dẫu rằng son sắt lời thề ước
Mờ mịt lúc nào gặp lại nhau
Bạn xa ta ngóng chờ tin bạn
Nàng mất người đời biết là đâu
Cớ sao sau ngày nàng giã biệt
Đền thờ mới lập, mảng mồ xanh
Duyên phận đàn bà nàng một kiếp
Cậy ai phụng dưỡng bậc sinh thành?
Sẵn mảnh yếm khăn đổi tấm chồng
Đỏ mắt mày râu kiếm chẳng không
Đường đời trêu trớ sao đủ chuyện
Lấy ta, nàng chẳng lấy lầm chồng
Kẻ sống khóc buồn người bạc mệnh
Tay nâng chén rượu nghẹn niềm đau
Mưa ngâu tháng bảy rơi lã chã
Thơ mới viết nên bởi lệ sầu!

Ảnh đại diện

Xuân nhật thị chư nhi kỳ 2 (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Thục Trang

Bụi đời tóc đốm bạc đầu cha
Đội mũ tuổi con năm tháng qua
Tơ gạo ngẫm lòng ơn nặng Chúa
Khó nhọc thi thư nối nghiệp nhà
Bể học tránh ngừa điều không thực
Nho vị đói lòng, rét cũng qua
Gần gụi một lòng nơi quan chốn
Soi đèn con đọc kĩ lời cha

Ảnh đại diện

Dục Thuý sơn (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Thục Trang

Muôn thuở non xanh đã đó rồi
Năm nào đã gọi Dục Thuý thôi?
Thành quách chơ vơ cao ngàn nhận
Chùa xoà bóng khảm giữa dòng trôi
Giờ ở phương nào thầy Tuệ Viễn?
Am ông Thăng Phủ vẫn bài minh
Bóng tà gợi ý tình hoài cổ
Trời chiều thánh thót đôi tiếng chim

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]