Dưới đây là các bài dịch của Thạch Can. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Ký đệ Học Tốn thị (Ninh Tốn): Bản dịch của Thạch Can

Trên đường vui khoẻ, báo em hay,
Mỗi bước non xanh, gió mát đầy.
Trông nguyệt bầu trời, mây mặt biển,
Nhớ ngày chung sống, đọc thơ say.

Ảnh đại diện

Thư tứ Dương khế tử Hồng (Ninh Tốn): Bản dịch của Thạch Can

Gặp anh trong mộng mười năm trước,
Thấy cháu hôm nay, lệ ứa quanh.
Có hậu hẳn là hiền lại thọ,
Tưởng anh lúc chết ấy năm sinh.

Ảnh đại diện

Đề Thiên Thai sơn (Ngô Thì Chí): Bản dịch của Thạch Can

Ống tay nhẹ phất gió hây hây
Khách một mình trên đỉnh núi Thai
Tháp Phạn ngẩn ngơ trơ dấu cũ
Rừng Thiền hiu quạnh vắng sư thầy
Việc xưa lần đọc trên bia đá
Cung cũ vời trông dưới bóng cây
Hứng nổi dạt dào trà chửa cạn
Khói chiều văng vẳng tiếng chuông rơi

Ảnh đại diện

Thu tứ kỳ 4 (Ngô Thì Nhậm): Bản dịch của Thạch Can

Bể biếc, non xanh chủ khách thay
Trời thu kia với sắc thu này
Giang Nam bao nỗi tình quê ấy
Gửi hứng thoi oanh, bạn núi mây

Ảnh đại diện

Thu tứ kỳ 3 (Ngô Thì Nhậm): Bản dịch của Thạch Can

Màn sương từng đoạn khoác non xanh
Như tấm là buông mái nửa vành
Núi cả dường che bao khéo léo
Không khoe cao vút để người kinh


Nguồn: Tuyển tập thơ văn Ngô Thì Nhậm - Quyển I, NXB Khoa học xã hội, 1978
Ảnh đại diện

Thu tứ kỳ 2 (Ngô Thì Nhậm): Bản dịch của Thạch Can

Sau mưa vẻ núi xanh thêm thẫm
Bao tiếng bên rừng ríu rít mau
Đáng thẹn lòng đầy danh vọng hão
Thua con chim nhỏ đậu cành cao


Nguồn: Tuyển tập thơ văn Ngô Thì Nhậm - Quyển I, NXB Khoa học xã hội, 1978
Ảnh đại diện

Thu tứ kỳ 1 (Ngô Thì Nhậm): Bản dịch của Thạch Can

Ngưu, Nữ tương tư không đẫm lệ
Nhẹ buông thánh thót hạt mưa thu
Trên trời cũng biết buồn ly biệt
Nỡ để tình khuê rộn khách sầu

Ảnh đại diện

Giang tự tình du (Ngô Thì Nhậm): Bản dịch của Thạch Can

Trời thu tạnh ráo cúc đơm bông
Dắt díu bên chùa cạnh mé sông
Gần nước, lầu cao chuông nhỏ nhỏ
Nắng mai đường sạch bước ung dung
Năm năm du tử đời luân lạc
Bảy chục cao tăng nghĩa thuỷ chung
Tay chắp muốn chào từ tạm biệt
Vần thơ còn dở, cửa then song

Ảnh đại diện

Lệ giang vãn diểu (Ngô Thì Nhậm): Bản dịch của Thạch Can

Đất trời ý đẹp thật khôn lường
Muôn cảnh ăn hình bóng tịch dương
Sông nước bên hồng bên ngậm biếc
Núi non chỗ thẫm chỗ pha vàng
Chim về cánh vẫy chòm cây động
Cá lội vây châu ánh lửa loang
Lại nữa, êm êm thêm hứng thú
Rừng thông văng vẳng tiếng chuông buông


Nguồn: Tuyển tập thơ văn Ngô Thì Nhậm (Quyển 1), NXB Khoa học xã hội, 1978
Ảnh đại diện

Hồng Nghệ An phú (Lê Hồng Phong): Bản dịch của Thạch Can

Hồng Lĩnh non cao làm lá chắn,
Lam Giang nước biếc tựa hào sôi.
Mấy ngàn năm tuấn kiệt anh tài,
Dựa đất vững cõi Nam ngời chính khí.
Lấy vật chất luận bàn hình thế,
Lưng tựa liền thành luỹ Đèo Ngang.
Hòn Ngư chầu trước mặt thành Lam,
Đầy đủ cảnh giang sơn tráng lệ.
Song hạnh phúc nhân dân xem xét kỹ,
Mặc, ở, ăn - Sinh kế ra sao?
Suốt quanh năm cuốc bẫm cày sâu,
Vẫn nghèo đói phải lâm vào cực khổ.
Dẫu của cải non sông ta giầu có,
Nhưng chủ quyền, căm giận ở tay ai!
Muốn sống còn phải phấn đấu không ngơi,
Há sông núi đúc nên người hào kiệt?
Chí dân ta nuôi thành màu sắt,
Trải trăm lần có mất không chùng.
Trong bình dân trỗi dậy lớp lớp anh hùng,
Khiến quân giặc nghe sấm vang mà táng đảm.
Lê Thái Tổ anh hùng quả cảm,
Giữ Lam thành giết sạch quân Ngô.
Vì non sông rửa mối hận thù,
Xây nghiệp lớn điểm tô trang quốc sử.
Phan trung liệt sông Lam hùng cứ,
Tiếng thét vang giết giặc cứu dân lương.
Khắp nơi nơi khởi nghĩa Cần Vương,
Chí những muốn cứu tai ương cho đất nước.
Nhìn tổng quát Hồng, Lam thuở trước,
Đến gần đây hùng tráng vô cùng.
Từ phong trào Xô-viết tiền phong,
Kỷ nguyên mới công nông mở lối.
Tuy chiến đấu chưa thâu về một mối,
Nhưng thanh danh đã vang dội toàn cầu.
Phàm phong trào nổi dậy lúc ban đầu,
Khó tránh khỏi lên cao rồi tạm thoái.
Cách mạng tuy một thời thất bại,
Để lại sau bài học lớn lao:
Bởi phong trào phát động không đều,
Mà điều kiện khách quan cũng xa vời chưa có.
Việc khởi nghĩa chỉ ở nơi huyện, phủ,
Mà bên trên chưa có chủ trương chung.
Nên tương quan lực lượng không đồng,
Lại chìm dắm Lam, Hồng vào vòng tiều tuỵ.
Để phấn đấu cho một giang sơn mĩ lệ.
Cả Đông Dương phải nhất trí hiệp đồng.
Đại liên minh toàn quốc công nông,
Mới chấn chỉnh thắng cảnh Lam, Hồng muôn thuở.

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]