Dưới đây là các bài dịch của Thư Vĩ. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Để đọc lúc sáng và chiều tối (Bertolt Brecht): Bản dịch của Thư Vĩ

Người,
tôi yêu,
nói với tôi,
rằng cần tôi.

Thế nên
tôi giữ mình,
nhìn đường mình đi
sợ giọt mưa rơi,
giết chết tôi.

Ảnh đại diện

Nhành cây (Bertolt Brecht): Bản dịch của Thư Vĩ

Em đưa tôi nhành cây
Còn vương chiếc lá vàng
Tháng năm đến hồi kết
Tình yêu mới bắt đầu.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]