Sương mù giăng trắng bên kia sông
Bờ đây thoai thoải nép bên dòng
Cây xanh cây đứng bên dòng nước
Còn tôi, một mình cô đơn không!

Tôi chui vào bụi gom cành củi
Mang đến thả vào đống củi to
Nhóm lên đốm lửa cho bùng cháy
Tôi ngồi, minh tôi tôi mộng mơ

Thế rồi tôi lội xuống dòng sông
Theo dòng nước chảy, tôi nhẹ chân
Bỗng thấy xa xa bếp lửa đỏ
Tôi biết rằng tôi nhà đã gần.