Dưới đây là các bài dịch của Ta Dang Linh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Ly tứ kỳ 4 (Nguyên Chẩn): Bản dịch của Ta Dang Linh

Đi khắp biển lớn, hay gì nước,
Đã đến Vu Sơn, chẳng ham mây.
Hồng nhan qua mặt, lười để mắt,
Duyên đạo, duyên nàng mỗi nửa đây.

Ảnh đại diện

Trúc thạch (Trịnh Tiếp): Bản dịch của Ta Dang Linh

Bám vách núi không hề buông lỏng
Rễ đâm sau tại sỏi đá cằn
Phong ba vùi dập như không
Bốn phương gió cuộn chưa từng chuyển lay.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]