Trăng tròn thiếu nữ nhẹ thêu gấm
Dưới khóm Tử Kinh oanh chuyển cành
Thương quá nỗi lòng sao chẳng dứt
Dừng kim tình đọng nói không đành