Dưới đây là các bài dịch của Tống Đức Nhuận. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Tương chi quan, giản biệt hiệu quán nhị tam tử (Hoàng Văn Hoè): Bản dịch của Duy Phi, Lê Xuân Hãng, Tống Đức Nhuận, Đỗ Quang Liên

Tạm từ bục giảng lên yên,
Vội vàng hoa liễu đang tàn sắc xuân.
Lệnh vua đâu chọn bắc nam,
Thày trò đi ở khó an tấm lòng.
Gió im trúc lặng đàn chùng,
Mưa qua sáo lạnh mai sông thẫn thờ.
Đồ sơn, Mai thuỷ bơi đùa,
Nghi, Vu vẫn tưởng như là thời qua!

Ảnh đại diện

Bạch cúc (Hoàng Văn Hoè): Bản dịch của Duy Phi, Lê Xuân Hãng, Tống Đức Nhuận

Hạt ngọc - sương thu, xiêm - ánh trăng
Đáng nơi nhà quý chốn cao sang
Cười - Tây Thi chết, hiển duyên tuyệt
Thanh đạm thần tiên, chẳng điểm trang

Ảnh đại diện

Dạ khởi văn đào (Hoàng Văn Hoè): Bản dịch của Duy Phi, Lê Xuân Hãng, Tống Đức Nhuận

Dạo bờ biển suốt ngày
Sóng gió lay, cây đổ
Đêm động gió, nghe hoài
Mưa bay hay sóng vỗ?

Ảnh đại diện

Quất viên (Hoàng Văn Hoè): Bản dịch của Duy Phi, Lê Xuân Hãng, Tống Đức Nhuận

Mưa khó qua đi đến nắng vàng
Bốn bề đông rộn chẳng hiu hoang
Bấy lâu gãy nửa cành xanh ngọc
Vườn ngát trái thơm - năm mới sang

Ảnh đại diện

Diệu giải (Hoàng Văn Hoè): Bản dịch của Duy Phi, Lê Xuân Hãng, Tống Đức Nhuận

Khúc nhạc diệu huyền tự cổ đây
Dịch Dương cao vút trước ban mai
Núi đan hoa diệu than sầu hận
Đàn sắt riêng mình giữ đến nay

Ảnh đại diện

Hữu lạp mai (Hoàng Văn Hoè): Bản dịch của Duy Phi, Lê Xuân Hãng, Tống Đức Nhuận

Vui gặp dưới hoa, chén rượu tăm
Dáng quê phong vị chốn non ngàn
Khách đào nguyên hỡi ta mong hỏi
Trốn tục, làng này, nhập được chăng

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]