Dưới đây là các bài dịch của Tường An. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Tụng cổ (Đàm Hoa thiền sư): Bản dịch của Tường An

Đầu cành một sắc xuân xưa
Gió xuân thổi nhẹ lòng này đưa theo
Chiều về bến nước tay chèo
Đôi ba chiếc nhỏ trôi theo giữa dòng.

Ảnh đại diện

U hận thi (An Ba phường nữ): Bản dịch của Tường An

Đi chơi nhầm ngày xấu
Sông thu nổi gió to
Ba Lăng mưa điên dại
Ai oán khúc "Mộc Lan"

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]