Mỗi tan triều, áo cầm đi
Đầu sông say khướt là khi trở về
Nợ tiền rượu - chuyện ê hề
Thọ bảy mươi - mới hiếm khi có người...
Luồn hoa lũ bướm lượn chơi
Chuồn chuồn giỡn nước thảnh thơi la đà
Đã rằng: Thoáng chốc đời ta
Thì cùng tạm hưởng hơn là quay lưng