Dưới đây là các bài dịch của Song Tuyết. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 10 trang (94 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Lãng đào sa - Đan Dương Phù Ngọc đình tịch thượng tác (Lục Du): Bản dịch của Song Tuyết

Lá biếc rũ trường đình
Chuốc chén chia ly
"Dương Quan" ai oán chẳng cầm nghe
Thêm nữa tinh mơ thu sắc ấy
Thân cũng khách về.

Xanh lệ đầm khăn
Cứ thế hồn lìa
Khắp sông ly hận thảy ra đi
Mong có muôn ngàn dây xích lạnh
Dứt bến sương thưa.

Ảnh đại diện

Tống An Nam Duy Giám pháp sư (Giả Đảo): Bản dịch của Song Tuyết

Kinh sách điện xuân bàn
Hoa bay nhiễu ngự sàng
Biển Nam về mấy độ
Núi cũ tuổi già nhàn
Cỏ rối sóng triều rụng
Thông gò trăng ướt lan
Dông dài trời biển thế
Tin tức ít đường sang.

Ảnh đại diện

Ngộ đạo thi (Khắc Cần thiền sư): Bản dịch của Song Tuyết

Lò hương trướng gấm lịm rồi
Nghiêng ngả say về dắt đôi
Niên thiếu phong lưu có thuở
Giai nhân chỉ một biết thôi.

Ảnh đại diện

Ngô vương mỹ nhân bán tuý (Lý Bạch): Bản dịch của Song Tuyết

Lay sen gió đượm mùi hương
Cô Tô đài ấy Ngô vương tiệc nồng
Tây Thi say múa mệt lòng
Lả lơi cười tựa bên song ngọc sàng.

Ảnh đại diện

Đồ mi (Nguyễn Ức): Bản dịch của Song Tuyết

Cành hoa mới nở trên dàn
Thượng Dương cung thất riêng nàng khổ đau
Hoa mai đời có biết đâu
Riêng mình đến muộn đành sau bóng thiều.

Ảnh đại diện

Lan cốc kỳ 3 (Vũ Thế Trung): Bản dịch của Song Tuyết

Thềm Tạ xuân qua muộn mấy hồi
Lộc non vừa nhú biếc tinh khôi
Hỏi nơi dấu bụi chưa từng bén
Thu gió đài câu Nghiêm tử ngồi.

Ảnh đại diện

Lan cốc kỳ 1 (Vũ Thế Trung): Bản dịch của Song Tuyết

Lọ là xóm bắc vườn đông
Cỏ cây chen lá đều trông xanh rờn
Dòng Tương khôn gọi oan hồn
Gượng bài Sở tá mong còn ủi an.

Ảnh đại diện

Tiêu Tương thần kỳ 2 (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của Song Tuyết

Cành trúc vân
Cành trúc vân
Lệ sầu nhung nhớ điểm muôn lần
Sở khách muốn nghe dây sắt oán
Tiêu Tương đêm vắng dưới trăng thanh.

Ảnh đại diện

Tiêu Tương thần kỳ 1 (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của Song Tuyết

Sông Tương trôi
Sông Tương trôi
Cửu Nghi non nước mãi sầu thôi
Có hỏi hai nàng đi đâu biệt
Linh Lăng cỏ ngát giọt thu rơi.

Ảnh đại diện

Điệp luyến hoa kỳ 3 (Án Kỷ Đạo): Bản dịch của Song Tuyết

Mộng đến Giang Nam đường khói nước
Đi hết Giang Nam
Gặp khách xa nào được
Trong giấc hồn tiêu khôn nói nốt
Tỉnh ra thêm nữa tiêu hồn đượm.

Muốn giãi tình này lên lụa đỏ
Nhạn khuất cá đi
Thế rồi ai người tỏ
Dây chậm vẫn mong còn thổ lộ
Bặt tiếng tay sầu di khắp trụ.

Trang trong tổng số 10 trang (94 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] ›Trang sau »Trang cuối