Dưới đây là các bài dịch của Song Tuyết. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 10 trang (94 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tống khách quy Ngô (Lý Bạch): Bản dịch của Song Tuyết

Xóm chài mưa mới tạnh
Rượu hết cánh buồm đi
Thân lướt băng đường sóng
Nằm ngồi cũng khác gì
Hoa gò nở rực thắm
Tơ liễu vương xanh rì
Xa mất việc cũng hết
Buông câu có hề chi.

Ảnh đại diện

Tương trung kỷ hành - Ban trúc nham (Lưu Trường Khanh): Bản dịch của Song Tuyết

Đâu chốn Thương Ngô ấy
Trúc vân tự mọc tràn
Cành cành lòng nhắn gửi
Lấm tấm lệ rơi tàn
Núi lạnh lời vang mãi
Dòng thu bóng chếch ngàn
Tìm xem đường nhặt củi
Mờ mịt hỏi ai sang?

Ảnh đại diện

Thu dạ tứ (Lưu Phương Bình): Bản dịch của Song Tuyết

Khách mộng khi nào dứt
Bước dời mỗi bước xa
Sông Hoài thu nước muộn
Xóm Sở trăng non tà
Núi vắng vượn gần hót
Bến xiêu cánh nhạn là
Bờ nam một sớm ghé
Hỏi quế bẻ nhành hoa.

Ảnh đại diện

Vu sơn cao (Vương Vô Cạnh): Bản dịch của Song Tuyết

Thần nữ về Cao Đường,
Vu Sơn hạ ánh dương.
Bồi hồi gieo bụi nước,
Quyến luyến tiễn Kinh vương.
Ngoài vịnh sấm rền sóng,
Đầu sông chớp lóa đường.
Về đâu mây sớm ấy,
Đài quán biếc trong sương.

Ảnh đại diện

Bá thượng thu cư (Mã Đái): Bản dịch của Song Tuyết

Bá nguyên mưa gió dứt
Lại thấy nhạn chiều bay
Lá rụng cội xa lạ
Đèn chong người lẻ bầy
Sương rơi vườn trống ấy
Sư lão vách thưa đây
Phó mặc thân miền vắng
Thời vùng vẫy chẳng hay

Ảnh đại diện

Thái thư oán (Thượng Quan Chiêu Dung): Bản dịch của Song Tuyết

Lá Động Đình vừa rụng
Nhớ ai muôn dặm ngàn
Chăn thơm đầm móc lạnh
Vách tía ánh trăng tàn
Lựa khúc Giang Nam ấy
Mong thư Kế Bắc sang
Lời lời toàn biệt ý
Mãi mãi chỉ xa chàng.

Ảnh đại diện

Hạ sơn phùng cố phu (Kiều Tri Chi): Bản dịch của Song Tuyết

Riêng mình em bạc mệnh
Tình phụ ven thành nam
Thược dược gieo sân trước
Mi vu hái núi ngàn
Gió xuân tay áo lộng
Sương ướt dải là lan
Luống thẹn ngày tiều tuỵ
Đề Lung lại gặp chàng.

Ảnh đại diện

Nhạn Môn quan dã vọng (Hứa Đường): Bản dịch của Song Tuyết

Thành cao người một ngắm
Ngắm mãi luống riêng sầu
Biên ải tuyết càng tím
Núi Hồ xuân chẳng mau
Sông hoang dòng chảy cắt
Cây rối bụi tung nhàu
Yên ngựa từ đông tới
Đất Tần lại biệt nhau.

Ảnh đại diện

Lan kỳ 08 (Tạ Thiên Huân): Bản dịch của Song Tuyết

Cửa núi khép hờ chiếu cói ngơi
Vườn thu hiu hắt gió đưa hơi
Quy thiền nhờ dịp nên công quả
U sắc chân hương phải thực đời?

Ảnh đại diện

Lan kỳ 06 (Tạ Thiên Huân): Bản dịch của Song Tuyết

Hoa tuyết vừa năm kể bạc đầu
Hẹn cùng sương gió giữ thanh cao
Buồn chi kìm hãm trơ tường vách
Còn đó cầm lan tự thuở nào.

Trang trong tổng số 10 trang (94 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] ›Trang sau »Trang cuối