Dưới đây là các bài dịch của Song Tuyết. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 10 trang (94 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Khúc Trì (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Song Tuyết

Khôn giữ ngày qua hương ngát mất,
Trăng cùng ý đẹp hẹn ai trôi.
Ôm sầu trống giục chuông vừa bặt,
Chia cách đèn tàn nến cũng thôi.
Dạm bước sông dềnh ô ái ngại
Ngoảnh đầu lối cũ liễu tơi bời.
Chiều chiều đây chốn người ly biệt
Còn tưởng bên cầu ta vẫn đôi.

Ảnh đại diện

Tây giang nguyệt - Giai nhân (Tư Mã Quang): Bản dịch của Song Tuyết

Búi tóc buông lơi mới kết,
Phấn thơm man mác tân trang.
Khói hồng sương biếc nhẹ chèo loang,
Tơ liễu bay đi vô định.

Gặp gỡ thà rằng chẳng gặp,
Hữu tình rồi cũng vô tình.
Người say tỉnh rượu bặt ca sênh,
Viện thẳm bên trăng u tịch.


(Sắp xếp lại từ bản dịch nghĩa của Vi Nhất Tiếu)
Ảnh đại diện

Ngọc đài thể kỳ 06 (Quyền Đức Dư): Bản dịch của Song Tuyết

Gối san hô lệ ráo
Giường đồi mồi hồn tiêu
Không nỡ thay xiêm áo
Thẹn nhìn đôi vịt thêu.

Ảnh đại diện

Ngọc đài thể kỳ 07 (Quyền Đức Dư): Bản dịch của Song Tuyết

Ra đi chàng hẹn mùa hoa
Chàng nay bặt tín mùa hoa lại về
Én kia liền cánh bên hè
Tương tư lệ thiếp não nề lại rơi.

Ảnh đại diện

Ngọc đài thể kỳ 08 (Quyền Đức Dư): Bản dịch của Song Tuyết

Buồng khuê trống ngọn đuốc tàn,
Rèm là đơn chiếc mơ màng giấc khuya.
Lệ khô ruột muốn đứt lìa
Trong lòng vẫn biết chàng thì chẳng hay.

Ảnh đại diện

Ngọc đài thể kỳ 10 (Quyền Đức Dư): Bản dịch của Song Tuyết

Cởi áo lẻ loi ngồi
Trăng khuya sương giá đọng
Cách rèm đứt ruột thôi
Vội xuống thềm trông ngóng.

Ảnh đại diện

Trình Khấu công kỳ 2 (Thiến Đào): Bản dịch của Song Tuyết

Gió thốc áo đơn tay giá buốt
Thoi đưa song vắng lạnh bao lần
Tất niên ngày ngắn chưa đầy tấc
Đâu phải Yên cơ hát khúc xuân.

Ảnh đại diện

Thiếu niên du (Trường An cổ đạo mã trì trì) (Liễu Vĩnh): Bản dịch của Song Tuyết

Trường An lối cũ ngựa dùng dằng,
Bờ liễu tiếng ve giăng.
Chim ngoài bóng xế,
Thu đầy đồng gió,
Tầm mắt dứt chân trời.

Mây từ trở gót không tung tích,
Ngày ấy ở đâu rồi?
Nguội hứng vui chơi,
Chẳng người cùng uống,
Đã khác thuở thiếu thời.

Ảnh đại diện

Nhất tiễn mai (Lưu Tiên Luân): Bản dịch của Song Tuyết

Hát tận Dương Quan khúc thứ tư,
Hé dải hương lên,
Hé dải là mềm,
Mưa mùa hoa hạnh cứ liên miên.
Xóm núi quanh co,
Xóm nước quanh co.

Lại chẳng ai cùng chuốc chén con,
Áo đơn xuân ngát,
Bóng lẻ châu tuôn,
Biệt ly một nỗi khổ đôi hồn.
Yên ngựa hoàng hôn,
Gác tựa hoàng hôn.

Ảnh đại diện

Tương tư oán (Lý Quý Lan): Bản dịch của Song Tuyết

Người đời nói biển sâu
So nhớ nhung bằng nửa
Biển rộng vẫn còn bờ
Khổ sầu thì rộng nữa
Ôm đàn lên gác cao
Gác vắng hoa trăng tựa
Dây gảy khúc tương tư
Dây tan lòng rạn vỡ.

Trang trong tổng số 10 trang (94 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ›Trang sau »Trang cuối