Dưới đây là các bài dịch của Song Tuyết. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 10 trang (94 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10]

Ảnh đại diện

Điệp luyến hoa kỳ 5 (Âu Dương Tu): Bản dịch của Song Tuyết

Gác vẽ đi về xuân cũng biệt
Cái én bay chung
Liễu rủ đào hoa chiếc
Khói nước khắp trời phòng gió tiếp
Mi sầu chau hết nào ai biết.

Mệt tựa lan can tim nhói thắt
Cỏ đượm xanh rì
Lại nhớ bờ xa lắc
Trăng gió vô tình tin cũ bặt
Chuyện xưa thành mộng lòng như cắt.

Ảnh đại diện

Lao Lao đình (Lý Bạch): Bản dịch của Song Tuyết

Trần gian nơi chốn đoạn trường
Lao Lao đình ấy chia đường ra đi.
Gió xuân cũng biết phân ly
Chẳng cho liễu rũ xanh rì nhành non.

Ảnh đại diện

Nguyệt dạ (Đỗ Phủ): Bản dịch của Song Tuyết

Đêm nay trăng rọi Phu Châu
Buồng khuê chỉ một mái đầu ngóng ra
Lòng thương con gái nơi xa
Bé thơ có nhớ cha già Tràng An
Sương thơm thấm tóc khẽ tan
Trăng trong ánh sữa lạnh lan tay ngà
Bao giờ mình lại với ta
Tựa rèm dòng lệ ánh tà chiếu khô

Ảnh đại diện

Thu giang tống khách (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Song Tuyết

Thu hồng lần lượt bay về
Vượn già sớm tối thảm thê kêu hoài
Lẻ loi ngày ấy thuyền ai
Nơi đây là chỗ lạc loài chia ly
Mưa dầm ướt áo làm chi
Có ngăn được gió mây đi ngang buồm
Chẳng say rượu quý Tầm Dương
Khói sông tịch mịch buồn thương chết người

Trang trong tổng số 10 trang (94 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10]