Dưới đây là các bài dịch của Quang Hưng. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Xuân trung phụng giám đốc Sơn Nam đê vụ kỷ sự (Phan Huy Ích): Bản dịch của Quang Hưng

Việc nông nhà nước trọng đê điều,
Sơn Nam đê vụ, lệnh vua giao.
Ngắn dài lớn nhỏ lo tu bổ,
Năm vạn quan tiền đã tận thu.
Ơn trên san sẻ, dân chung sức,
Cơ nghiệp chóng thành, lợi bền lâu.
Nhiều phen đi khắp truyền đạt mệnh,
Mong cho đất nước được sang giàu.

Ảnh đại diện

Tiễn binh bộ Tả Phụng Nghị nghi thành Nguyễn hầu phó Quy Nhơn thành (Phan Huy Ích): Bản dịch của Quang Hưng

Hoan Châu quê ta đẹp
Chung đúc lắm kỳ tài
Đức sáng càng thêm rạng
Tiếng lành mãi bay xa
Tấn thủ kìa bao kẻ
Mưu trí đã vượt người
Việc đời sớm từng trải
Trí đức cộng thêm dày
Thông tùng chịu sương buốt
Ngọc quí chịu bao phen
Bản lĩnh từ trung tín
Hành động nào đơn sai
Lý tình từng thấu đạt
Đối đáp rõ ràng thay
Bầu bạn khắp trời đất
Tình gắn bó lâu dài
Thông tỏ việc thiên hạ
Xuất xử lẽ đều hay
Phẩm chất tạo hoá phú
Trách vụ thật xứng tay
Gặp gỡ buổi minh thánh
Thăm hỏi ngựa xe đây
Học thức vua biết tiếng
Xa gần cùng nể vì
Ba năm đàn cùng kiếm
Rượu nồng thơ càng vui
Trượng phu vì sự nghiệp
Chí lớn gió nào lay
Phương Nam miền biển rộng
Đất mới cần góp tay
Quy Nhơn đất dấy nghĩa
Mong sức bậc hiền tài
Uy thanh dội từ nay
Triều đình trọng hiền sĩ
Trướng hổ khảng khái bày
hùng tâm xua ám khí
Tiếng hạc vút tầng cao
Thị Nại cuồn cuộn sóng
Cù Mông lớp lớp mây
Chí bình sinh được thoả
Vách núi khắc thơ hay
Khải hoàn ca khúc nhạc
Mưa mốc thấm hai vai
Nâng chén rượu tiễn bạn
Tự thẹn với lòng này!

Ảnh đại diện

Thu phụng chiếu ban giáo đạo tiết chế công đắc mệnh ngẫu thuật (Phan Huy Ích): Bản dịch của Quang Hưng

Việc nước xem chừng nhẹ một thân
Con vua dạy bảo, thẹn sư thần
Há đâu Nam Bắc lòng nê chấp
Phải biết Xuân Thu chưa nghĩa nhân
Tuổi tác chưa cao, ơn chiếu cố
Trú nơi tĩnh mịch, lánh hồng trần
Mừng thay vương tử thiên tư vượt
Vâng mệnh vua ban dạ ân cần

Ảnh đại diện

Liên Toả truyện (Bồ Tùng Linh): Bản dịch của Đàm Quang Hưng

Ðêm xuân gió nhẹ lạnh căm căm,
Ðom đóm theo hoa lướt buổi rằm.
Nỗi niềm buồn tủi nào ai thấy,
Áo biếc cô đơn dưới bóng trăng.

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]