Dưới đây là các bài dịch của Quốc. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 12 trang (117 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Sonnet 073 (Trong tim anh chỉ mùa đông em thấy) (William Shakespeare): Bản dịch của Quốc

Thời khắc đó, nơi tôi em trông thấy,
Khi lá vàng thưa thớt léo lắt lay
Trước giá lạnh trên cành khô run rẩy,
Nơi hoang vắng vọng tiếng chim gọi bầy.
Em sẽ thấy nơi tôi ngày sắp hết,
Như ánh dương dần tắt trên nền trời,
Khi buông xuống màn đêm tựa cái chết,
Phong kín lại mọi sự dẫu trên đời.
Thấy trong tôi le lói một ngọn lửa
Trên tro tàn của tuổi trẻ đã xa,
Như những gì khi xưa tươi đẹp quá
Nay thành mồ chôn hết cuộc đời ta.
Điều em thấy khiến tình thêm tha thiết
Thêm nồng nàn trước khi người biệt ly.

Ảnh đại diện

Đức Chúa Trời vĩ đại nhơn từ! (Hàn Quốc Vũ): Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

GOD IS GREAT AND KIND!
(Phan Quốc Vũ)

Oh the righteous, God considers Your children as righteousness.
Praise God and pray every morning and evening!
My God, sometimes I am weak, lacking in prayer and ask the right things
But You mercifully forgave, forgave, forgave, and then I was resurrected so that I could no longer have the weak faith.
You may grant me wisdom and faith!
Oh Lord God, Your eyes are looking down from heaven and looking after Your people
All hunger, poverty, pain, unknown how to say to anyone, please turn to God
His divine power is matchless, great, glorious, great, all-powerful, all-knowing, simply be! Hallelujah!
We dedicate our defilement so that You can cleanse and renew all to welcome the true joyful Spring of the people of God.
Holy Spirit, we call on You in tribulation and also call on You in communion!
God, Your kingdom is everlasting, immense, glorious, and splendidly built up with His holy children!
Your light has been shining everywhere, You will shine with glory for His people to praise You
The guys more calculated or lost each little by little, cheating every few hundred grams, more talkative and cunning
Give up the bad things and rebuild their new life
All old, dirty things get rid of!
The Messiah is the Lord Jesus waiting for you, His arms are ready to welcome you, the Protestant church on the earth is open
The greedy disguised as wealthy also wanted to get rich to deceive people also let go of all
The winding nooks of greed and hatred must be removed as cleanly as Your church
Clear the house of your heart for the Lord to dwell in!
The day of the Lord’s coming is near, I announce it to the whole world because the Word of the Bible is being fulfilled so much, so much, and so much more.
We should examine the Bible and His word
Dear the Lord, You are very faithful to us even though one dot, one stroke in the book
Why are we still crazy?
Why don’t we know that He is the only way and the way to The Heaven?
Oh, please You forgive, please choose us as a Boss to choose maids!
Give your servants the ingenious wisdom to shepherd the flock!
This world must have a truly healthy spiritual person to create the good of preaching GOOD NEWS to God
He did not make magic to win people
Can he do it? Sure, it was easy, but he never had such a bad idea of forcing people even though we were His children.
Alas, our kindness and respect for our individual rights to You is great!
Yahweh, the machinations of the nations that once rebelled against You!
Now, many who have rebelled against You, You still forgives
But the time will come, yesterday morning just today morning and so on
Why do we keep immersing ourselves in a pool of unclean sins?
Do we not know?
We know and know very well, but we do not have a heart and faith
Give us the HEART and FAITH we will overcome suffering and death of souls!
All of Your fruits, everything is yours were borne, so shall we take You to offer fo whom?
Are you angry? Sure, You was angry but You was still spared
Oh, how long is the will of the Supreme Being like You?
When will we wait?
When will You completely save the world?
Jehovah knows that He himself is the Father, do not be foolish to believe but naive!
Oh, we live under Your protective palm, under the shadow of His almighty wings we don’t know or know!
Thinking that we are too long away from You, we forget that we are all Your children
Please spare us, forgive and accept us
Hallelujah! God is kind and loving!


Cái Bè, Tiền Giang, tháng 11 năm 2019
Ảnh đại diện

Những điều vĩ đại của Đức Chúa Trời (Hàn Quốc Vũ): Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

하나님의 위대한 것들입니다
(Pan Guo Yu)

(교정: 한대사)

오! 저와 인류의 하나님!
저의 지식은 주님의 것입니다.
저의 영혼은 주님의 것입니다.
저의 몸은 주님의 것입니다.
저의 재능은 주님의 것입니다.
모든 것이 주님의 것입니다.
저는 세상에 아무것도 없습니다.
제가 원하는 것이 무엇인지 물어봅니다.
주님이 저를 생각하지 않으실 때, 어떤 것도 의미가 없습니다.
저의 걸음들이, 저의 모든 길들이, 저의 모든 생각이 주님 때문입니다.
저는 감히 저의 뜻대로 살지 못합니다.
그것은 주님안에 있는 저의 부족한 생각들입니다.
주님은 저의 전 인생을 감싸주셨습니다.
뜨겁든지, 비가 오든지, 폭풍들이든지, 위험들이든지
세상은 나를 버렸지만,
주님은 그렇지 않았습니다.
주님이 아니라면 제가 어떻게 살 수 있겠습니까?
천국과 지옥이 주님의 것입니다.
저는 밤낮으로 기쁘든지, 슬프든지 언제나 주님을 찬양할 것입니다.
왜냐하면 저는 한번도 저를 멀리하지 않으시는 주님을 잘 알기 때문입니다.

주님은 어제도, 오늘도, 내일도 제가 어떨 것인지를 알기 때문입니다.
주님은 저의 마음을 달아보셨고, 저의 모든 것을 보셨습니다.
오 주님! 주님은 저의 원수를 소멸할 것입니다. 그들이 저를 대적할 때, 서지 못할 것입니다.
주님은 저에게 어릴 때, 주님을 섬기도록 시간을 주셨습니다.
목숨이 다하기까지,
저는 주님께 돌아가, 주님과 살 것입니다.
저는 안개가 날아 공기가 되듯이 모든 사람들의 죄를 잊을 것입니다.
제 인생을 시험하시고, 괴로움을 이기게 하옵소서!
주님은 정신, 영혼과 육체의 봄입니다.
주님은 너무 덥고, 너무 차갑습니다. 주님은 당신은 매우 덥거나 매우 춥습니다. 주님은 우주에서 위대하신 아버지입니다.
주 예수 그리스도께서 인류를 사람을 구원하기 위해 십자가에서 죽으셨습니다.
전능하신 주님의 이름으로 기도합니다.


Cái Bè, Tiền Giang, 26 tháng 11 năm 2019
Ảnh đại diện

Tống bắc sứ Ngưu Lượng (Trần Nghệ Tông): Bản dịch của Trung tâm Nghiên cứu Quốc học

Tể tướng An Nam thơ chẳng hay
Ấm trà đưa khách buổi chia tay
Núi Tản Viên xanh, Lô nước biếc
Cưỡi gió vào mây ngũ sắc bay


Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, Toàn Việt thi lục (tập 1), Lê Quý Đôn, NXB Văn học, 2019
Ảnh đại diện

Tứ Thăng Hoa lộ tuyên phủ sứ Nguyễn Ngạn Quang (Hồ Quý Ly): Bản dịch của Trung tâm Nghiên cứu Quốc học

Nắm quyền biên quận chí cao
Coi phiên trấn mạnh dựa vào mưu sâu
Thông xanh chịu rét dãi dầu
Để đầu bạc khỏi lo âu biên thuỳ
Luyện quân, làm ruộng phải thì
Trấn biên giữ ải lo chi kéo dài
Chớ buồn tri kỷ không ai
Trông xa tầm mắt ra ngoài mũ che


Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, Toàn Việt thi lục (tập 1), Lê Quý Đôn, NXB Văn học, 2019
Ảnh đại diện

Tứ Thăng Hoa lộ tuyên phủ sứ Nguyễn Ngạn Quang (Hồ Quý Ly): Bản dịch của Trung tâm Nghiên cứu Quốc học

Trấn trị biên cương nhờ chí lớn
Tiết chế biên thuỳ có kế hay
Thông qua năm rét bền khí tiết
Tóc bạc không lo mặt phía tây
Huấn luyện binh nông cho xong việc
Triệt thoái đồn binh chẳng mấy thu
Chớ ngại công lao ai biết đến
Rộng nhìn, mũ miện có che đâu


Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, Toàn Việt thi lục (tập 1), Lê Quý Đôn, NXB Văn học, 2019
Ảnh đại diện

Đáp bắc nhân vấn An Nam phong tục (Hồ Quý Ly): Bản dịch của Trung tâm Nghiên cứu Quốc học

Muốn hỏi chuyện An Nam
An Nam tục thuần lương
Lễ nhạc như nhà Hán
Áo mũ sánh nhà Đường
Bình ngọc, rót rượu mới
Cá tuơi, mổ dao vàng
Hàng năm tháng hai ba
Mận đào một màu xuân


Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, Toàn Việt thi lục (tập 1), Lê Quý Đôn, NXB Văn học, 2019
Ảnh đại diện

Hoạ Kiều Nguyên Lãng vận (Trần Nhân Tông): Bản dịch của Trung tâm Nghiên cứu Quốc học

Nhẹ tênh hành lý phía nam sang
Xuân đến hoa mai mấy đoá vàng
Khắp chốn đều nhân thiên tử đức
Ở đời vô tích trượng phu xoàng
Đầu ngựa tuyết rơi quay nhìn lại
Non sông tầm mắt phút ghìm cuơng
Qua bến sông Lô êm khói sóng
Bồ đào rượu quý rưới tâm nhàn


Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, Toàn Việt thi lục (tập 1), Lê Quý Đôn, NXB Văn học, 2020
Ảnh đại diện

Tống bắc sứ Ma Hợp, Kiều Nguyên Lãng (Trần Nhân Tông): Bản dịch của Trung tâm Nghiên cứu Quốc học

Hai ngôi sao sáng rớt trời Nam
Ba vòng ánh sáng rực hào quang
Thượng quốc ơn sâu tình dễ cảm
Tiểu bang tục bạc lễ nan kham
Cờ tiết xông pha an ngọc thể
Gió xuân roi phất ngựa oai hùm
Nhớ lời trang trọng chiếu Trung Thống
Dẹp nỗi lo âu tựa lửa hừng


Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, Toàn Việt thi lục (tập 1), Lê Quý Đôn, NXB Văn học, 2019
Ảnh đại diện

Cung viên xuân nhật ức cựu (Trần Thánh Tông): Bản dịch của Trung tâm Nghiên cứu Quốc học

Cửa cung khép mở, lối rêu nhoà
Chầm chậm ngày trôi, vắng lại qua
Hồng tía luống phô muôn sắc thắm
Vì ai xuân nở đẹp trăm hoa?


Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, Toàn Việt thi lục (tập 1), Lê Quý Đôn, NXB Văn học, 2019

Trang trong tổng số 12 trang (117 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối