Dưới đây là các bài dịch của Phong Hạo. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Lão lai (Trần Nguyên Đán): Bản dịch của Phong Hạo

Bạc đầu vạn sự phó nhân duyên,
Hài cỏ đi sương để cũ mèm.
Tôm cá vãn thu mơ bể lớn,
Trẻ nhà khốn khó quẩn bên đèn.
Mắt nhèm đọc sách thêm mỏi mệt,
Rượu đọng lòng đau giấc chẳng nên.
Học phái Ngũ Lăng theo chẳng nổi,
Đêm đêm kình nỏ thúc mơ êm

Ảnh đại diện

Bảo Nghiêm tháp (Trần Nguyên Đán): Bản dịch của Phong Hạo

Chín tầng tháp Hán vững nghìn năm,
Phật cốt anh linh vạn cổ ngầm.
Chiều nắng sao Khuê bừng giấc mộng,
Gió rung tiếng mõ vẳng xa đêm
Thành cao Na Xá vươn thân bút,
Đất rộng Tam Ma dựng ngọc trâm.
Thất bảo điểm trang không vướng bận,
Chạm mài rồng rắn khốn dân tâm

Ảnh đại diện

Đông Triều thu phiếm (Trần Nguyên Đán): Bản dịch của Phong Hạo

Hai lão phong lưu tóc điểm hoa
Chung thuyền đối tửu nối quan gia
Mênh mông thu rộng chim nghiêng cánh,
Gấp gấp nghìn sông cuốn bể xa.
Trước cảnh thôi sầu thiên cổ loạn,
Thuyền trôi lại ngán cảnh chân - tà.
Mịch La, Xích Bích chôn vùi mất,
Sớm tối dong thuyền viếng núi xa.

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]