Dưới đây là các bài dịch của Phan Văn. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu): Bản dịch của Phan Văn

Người cưỡi hạc vàng đi mãi miết,
Đài còn Hoàng Hạc chỉ trơ lầu.
Hạc vàng đi mãi không về lại,
Mây trắng bay hoài lững đến đâu.
Cây tạnh Hán Dương dòng thắm sắc,
Bãi xa Anh Vũ cỏ xanh màu.
Hoàng hôn tím khuất quê hương vợi?
Khói sóng trên sông gợi trĩu sầu.


(Ngẫu dịch theo thể đường luật trốn vận như  bản nguyên tác)

(do Phan Văn gửi)
Ảnh đại diện

Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu): Bản dịch của Hoa Cát Phan Văn

Người cưỡi hạc vàng bay đã lâu,
Mà nay Hoàng Hạc chỉ trơ lầu.
Hạc vàng đi mãi không về lại,
Mây trắng trôi hoài lững đến đâu.
Cây tạnh Hán Dương dòng thắm sắc,
Bãi xa Anh Vũ cỏ xanh màu.
Hoàng hôn tím khuất quê hương vợi,
Khói sóng trên sông gợi trĩu sầu.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]