Đời tôi khép lại hai lần
Trước khi vĩnh viễn một lần im hơi
Tuy nhiên ta hãy chờ xem
Cõi miền bất tử còn dành cho ta
Dị kỳ biến cố thứ ba
Lớn lao, vô vọng khó mà nghĩ suy
Tử sinh khép mở đôi bờ
Thiên đàng ta đã ơ hờ buông tay
Còn như địa ngục gọi mời
Thì ta xin được vẫy tay kiếu từ