Dưới đây là các bài dịch của Phụng Hà. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 62 trang (618 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Xuân tuyết (Hàn Dũ): Bản dịch của Phụng Hà

Năm mới, màu tươi cứ lần khân,
Kinh ngạc tháng hai cỏ nẫy mầm.
Tuyết trắng tiếc rằng xuân đến muộn,
Làm hoa bay loạn xéo cây sân.

Ảnh đại diện

Vu sơn thần nữ (Lưu Phương Bình): Bản dịch của Phụng Hà

Thần nữ đâu biết chốn
Vu Sơn đẹp nhất đời
Đêm này cơn mưa lớn
Sáng qua áng mây côi
Ba Giáp, sầu tản mạn
Sở vương, nhớ bồi hồi
Vua xưa từng lập miếu
Cây xuân thấm đất trời.

Ảnh đại diện

Chu trung độc Nguyên Cửu thi (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Phụng Hà

Trước đèn cầm đọc quyển thơ ông,
Hết tập nến tàn chửa rạng đông.
Mắt mỏi tắt đèn ngồi trong tối,
Mạn thuyền sóng vỗ gió bấc lồng.

Ảnh đại diện

Vọng Phu thạch (Vương Kiến): Bản dịch của Phụng Hà

Đứng ngóng chồng bên sông sâu,
Hoá ra đá chẳng quay đầu ngoảnh trông.
Tháng ngày mưa gió đầu non,
Chồng chưa về đến đá không thốt lời.

Ảnh đại diện

Đạp ca hành kỳ 4 (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của Phụng Hà

Xế chiều, "Trúc chi" vẳng đầu sông,
Người nam hoan lạc, bắc não lòng.
Tuyết rơi hoà điệu bài ca mới,
Cho đến tàn xuân, cuối mùa bông.

Ảnh đại diện

Xuân tuyết (Đông Phương Cầu): Bản dịch của Phụng Hà

Khắp trời chỉ có tuyết xuân
Nhẹ rơi chạm đất tưởng chừng hoa bay
Mấy cây trồng ở vườn này
Phải chăng có thực là mai không nào?

Ảnh đại diện

Dạ vũ ký bắc (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Phụng Hà

Bạn hỏi ngày về, vẫn chần chừ
Ba Sơn mưa tối ngập hồ thu
Bao giờ song tây cùng khêu nến
Núi nọ mưa đêm chuyện lu bù.

Ảnh đại diện

Vấn Hoài thuỷ (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Phụng Hà

Thương mình mê đắm lợi danh
Bao nhiêu phiền não quẩn quanh đời nầy
Hỏi sông Hoài, cớ chi đây
Trôi về đông mãi, chẳng giây phút nhàn?

Ảnh đại diện

Vị Thành khúc - Tống Nguyên nhị sứ An Tây (Vương Duy): Bản dịch của Phụng Hà

Mưa sáng Vị Thành cuốn bụi đi,
Liễu non quán trọ sắc xanh rì.
Nầy chén ly bôi mời ông cạn,
Dương Quan ra khỏi, vắng cố tri.

Ảnh đại diện

Vương Chiêu Quân (II) (Thôi Quốc Phụ): Bản dịch của Phụng Hà

Mỗi bận ngắm trăng mỗi lệ trào
Trăng dời, người di chuyển được sao
Bao giờ thiếp gặp sứ triều Hán
Gửi thư xin chém hoạ sư Mao.

Trang trong tổng số 62 trang (618 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối