Dưới đây là các bài dịch của Phụng Hà. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 62 trang (618 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Ký tây phong tăng (Trương Tịch): Bản dịch của Phụng Hà

Tùng mờ nước chảy rì rầm,
Trời đêm se lạnh, khách nằm chẳng yên.
Non Tây vầng nguyệt xế nghiêng,
Ngậm ngùi xa nhớ mái hiên thảo đường.

Ảnh đại diện

Hạnh viên (Đỗ Mục): Bản dịch của Phụng Hà

Đêm trước mưa phùn tẩy hoa rơi
Vương tôn, tuấn mã dạo bước đôi
Chớ lạ hạnh viên tiều tuỵ thế
Khắp thành lắm kẻ giắt hoa chơi.

Ảnh đại diện

Thu oán (La Nghiệp): Bản dịch của Phụng Hà

Song mai chim hót ngắt giấc nồng
Sân trước sương đêm đẫm ngô đồng
Chẳng hay ngoài cửa trăng tròn nọ
Có rọi biên thành đến sáng không?

Ảnh đại diện

Phong Kiều dạ bạc (Trương Kế): Bản dịch của Phụng Hà

Nguyệt chìm, tiếng quạ, sương giăng
Lửa chài phong bến, sầu len giấc tàn
Mé Cô Tô, chùa Hàn San
Nửa đêm chuông điểm tìm thăm khách thuyền.

Ảnh đại diện

Ký Dương Châu Hàn Xước phán quan (Đỗ Mục): Bản dịch của Phụng Hà

Núi xanh mờ mịt, nước xa vời,
Cây cỏ Giang Nam thu úa sầu.
Hăm bốn cầu xưa còn nguyệt rạng,
Nay người dạy sáo biết nơi đâu?

Ảnh đại diện

Hoa Tử cương (Vương Duy): Bản dịch của Phụng Hà

Cánh chim bay chẳng ngưng
Núi liền màu thu nhuộm
Gò Hoa Tử chập chùng
Mông mênh lòng sầu muộn.

Ảnh đại diện

Hoài thượng ngư giả (Trịnh Cốc): Bản dịch của Phụng Hà

Sóng bạc đầu, đầu bạc ngư ông
Thuyền trôi theo gió khắp bến sông
Cá lư một thước vừa câu được
Cháu nhóm cạnh lau ngọn lửa hồng.

Ảnh đại diện

Quá Bình Định dương phận vọng Cù Mông sơn (Cao Bá Quát): Bản dịch của Phụng Hà

Đêm thổi gió nam sóng thét gào,
Biết qua ngoài núi Cù Mông cao.
Quần sơn sớm ngắm giăng một dãy,
Eo núi từng ghi cảnh binh đao.

Ảnh đại diện

Tô đài lãm cổ (Lý Bạch): Bản dịch của Phụng Hà

Vườn cũ liễu non, đài thê lương,
Lăng ca thanh thoát, xuân ngát hương.
Tây Giang còn đó vầng nguyệt tỏ,
Từng rọi mỹ nhân điện Ngô vương.

Ảnh đại diện

Sơn gia (Trương Kế): Bản dịch của Phụng Hà

Qua cầu róc rách nước khe
Giữa trưa nhà cỏ, le te tiếng gà
Chớ buồn khói ám hong trà
Nên mừng phơi lúa, xem ra tốt trời.

Trang trong tổng số 62 trang (618 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối