Dưới đây là các bài dịch của Phạm Thiều. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Tuyệt mệnh thi (Nguyễn Hữu Huân): Bản dịch của Phạm Thiều

Vó ngựa xông pha quyết diệt thù,
Quân thua, mạng mất, lạ gì đâu.
Anh hùng chớ lấy nên thua luận,
Vũ trụ còn xem tiết nghĩa lưu.
Một thác đủ làm thù bạt vía,
Khi còn há chịu tướng rơi đầu.
Sông Tho năm ấy dòng loang máu,
Long đảo chiều thu gió gợi sầu.


Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
Ảnh đại diện

Quá Nhĩ hà quan Bắc binh cổ luỹ (Đoàn Nguyễn Tuấn): Bản dịch của Phạm Thiều

Sát khí xông lên từ vạn bếp,
Nay trơ luỹ đổ ở bên sông.
Cỏ cây sống lại hương thơm ngát,
Binh lửa gây nên khổ mấy trùng.
Ngũ Lĩnh hồn về khôn cất cánh,
Chương Dương chuyện cũ mãi ghi công.
“Hưng Lê” nếu biết non sông thẹn,
Thà gửi Tây Sơn lá thiếp hồng!


Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]