Dưới đây là các bài dịch của Phạm Sĩ Vĩ. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 11 trang (102 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tặng Lưu Cảnh Văn (Tô Thức): Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Sen tàn hết lá che mưa gió,
Cúc tạ còn cành dạn tuyết sương;
Cảnh đẹp năm trời ngươi nhớ lấy,
Đương khi quýt chín với chanh vàng.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 146, tháng 1-1930
Ảnh đại diện

Lệnh mục đồng đáp Chung Nhược Ông (Khuyết danh Trung Quốc): Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Cỏ mọc ngang đồng năm bảy dặm,
Địch tâu trước gió một vài bài;
Về đồng cơm chán ban chiều đoạn,
Hóng nguyệt nằm nguyên cả áo tơi.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 146, tháng 1-1930
Ảnh đại diện

Ký Vương xá nhân trúc lâu (Lý Gia Hựu): Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Lại nhàn coi rẻ chức công hầu,
Lấy trúc Tây giang đề dựng lầu;
Cửa lọt gió nam không phải quạt,
Mũ the ngủ chống với chim âu.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 146, tháng 1-1930
Ảnh đại diện

Quan thư hữu cảm kỳ 1 (Chu Hy): Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Ao vuông nửa mẫu nước như gương,
Lộn bóng mây trời sắc vẻ vang;
Hỏi nước ở đâu trong được thế,
Tự trên nguồn chảy xuống ao vuông.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 146, tháng 1-1930
Ảnh đại diện

Thuỷ đình (Thái Xác): Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Có bình có gối có giường tre,
Quyển sách dời tay ngáy giấc hoè;
Thức dậy một mình cười với bóng,
Lắng tai thuyền cá địch vo ve.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 146, tháng 1-1930
Ảnh đại diện

Nhập trực (Chu Tất Đại): Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Con ác hôm về đậu gốc hoa,
Chực hầu nội cấm sắc ban trà;
Cảm ơn trân trọng về không ngủ,
Ngảnh mặt tường hoa nguyệt chửa tà.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 146, tháng 1-1930
Ảnh đại diện

Ẩm hồ thượng sơ tình hậu vũ kỳ 2 (Tô Thức): Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Nước đương lúc tạnh trông càng biếc,
Núi gặp trời mưa sắc lại mầu;
Muốn sánh Tây Hồ với Tây Tử,
Vẻ nồng sắc đạm cũng ngang nhau.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 146, tháng 1-1930
Ảnh đại diện

Đề Lâm An để (Lâm Thăng): Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Non lại tầng non lầu lại lầu,
Tây Hồ múa hát sớm đêm thâu;
Say trăng say gió người mê mẩn,
Phong cảnh Hàng Châu tưởng Biện Châu.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 146, tháng 1-1930
Ảnh đại diện

Giang lâu thư hoài (Triệu Hỗ): Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Lững thững lên lầu nước mắt sa,
Một trời một nước một Hằng Nga;
Trông trăng người cũ đi đâu nhỉ,
Năm trước phong quang cũng thế à?


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 146, tháng 1-1930
Ảnh đại diện

Dương Quan khúc - Trung thu tác (Tô Thức): Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Quấn hết tàn vân lạnh lẽo chiều,
Sông Ngân vắng tiếng bóng trăng theo;
Nghĩ mình cảnh ấy khôn thường gặp.
Trông nguyệt năm sau chắc chỗ nào?


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 146, tháng 1-1930

Trang trong tổng số 11 trang (102 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối