Dưới đây là các bài dịch của Phạm Sĩ Vĩ. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 11 trang (102 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Khúc giang kỳ 1 (Đỗ Phủ): Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Một mảnh hoa tàn đã kém xuân,
Hoa bay muôn đoá luống tần ngần;
Trông xuân những tiếc hoa gần hết,
Cám cảnh nên thêm rượu bội phần;
Nhà vắng bên sông đầy tổ trĩ,
Mồ cao trên nội cảm đàn lân;
Trông gương nên phải chơi làm lãi,
Sao để phù danh bận chút thân.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 148, tháng 3-1930
Ảnh đại diện

Thu thiên (Huệ Hồng thiền sư): Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Tựa giá lưng đeo thõng lệch dây,
Chơi xuân thơ thẩn trước lầu tây;
Quần hồng gió lẳng la tha đất,
Gót ngọc hương đưa đủng đỉnh mây;
Mưa hạnh tuôn rây bàn vẽ đứng,
Khói dương sa quẹn dải tơ bay;
Buông dây bước xuống coi nhàn nhã,
Ngỡ khách Hằng Nga mới tới đây.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 148, tháng 3-1930
Ảnh đại diện

Giao hành tức sự (Trình Hạo): Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Đồng thơm bóng mát sinh chơi bời,
Xuân tới non xanh biếc mọi nơi;
Vui lẻn dặm hồng tìm liễu hái,
Buồn ra bến nước thả câu chơi;
Chớ từ chén rượu say sưa nhắp,
Chỉ sợ bông hoa lác đác rơi;
Lại gặp thanh minh trời mát mẻ,
Chơi xuân nên chớ để xuân cười.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 148, tháng 3-1930
Ảnh đại diện

Ngụ ý (Án Thù): Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

hỡi khách xe hương khéo hẫng hờ,
Đông tây phó mặc dấu mây mưa;
Vườn lê nở nhị trăng lồng bóng,
Bờ liễu buông mành gió cuốn tơ;
Có lúc say men thêm khát tưởng,
Lắm phen ăn lạnh nghĩ trơ vơ;
Muốn đưa thư cá khôn người cậy,
Non nước xa khơi luống thẩn thờ.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 148, tháng 3-1930
Ảnh đại diện

Sáp hoa ngâm (Thiệu Ung): Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Đầu giắt cành hoa soi chén quỳnh,
Chén quỳnh trong có hoa một cành;
Làm tôi hai chúa buổi toàn thịnh,
Trải thấy bốn triều đời thái bình;
Sức khoẻ luống quên đầu tóc trắng,
Hoa thơm nỡ phụ tiết xuân xanh;
Rượu đào lấp lánh hoa lồng bóng,
Về chẳng say sưa nghĩ chẳng đành.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 148, tháng 3-1930
Ảnh đại diện

Thượng nguyên ứng chế (Vương Khuê): Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Tuyết sạch lầu tiên lọt bóng nga,
Chín lần cửa mở đuốc giong hoa;
Phượng nương xe ngọc trên mây xuống,
Ngao đội non vàng dưới bể ra;
Tiệc yến Chu kinh đằm phúc quả,
Câu thơ Phần thuỷ kém tài hoa;
Thăng bình một khúc người vui vẻ,
Bệ ngọc thêm say chén tử hà.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 148, tháng 3-1930
Ảnh đại diện

Thượng nguyên ứng chế (Thái Tương): Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Dưới đèn tỏ bóng núi cùng non,
Mừng rỡ xe loan tới ngọ môn;
Chẳng vị xuân xanh bày tiệc ngọc,
Muốn cùng con đỏ thoả lòng son;
Ráng mây dường vẽ quang trời đất,
Cây cỏ mừng xuân khắp xã thôn;
Xin học Hoa Phong dâng chén thọ,
Cảm ơn vua bốn chục năm tròn.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 148, tháng 3-1930
Ảnh đại diện

Hí đáp Nguyên Trân (Âu Dương Tu): Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Chúa xuân ngờ chẳng đến bên thành,
Hoa đến mùa hoa chửa thấy sinh;
Quít trải tuyết dầu còn tốt quả,
Trúc kinh sấm động mới trồi nanh.
Nghe chim ban tối xui lòng nhớ,
Ngắm cảnh đầu xuân nghĩ nỗi mình;
Cùng trải mùi hoa trong đất Lạc,
Hoa đừng lo muộn, muộn càng xinh.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 148, tháng 3-1930
Ảnh đại diện

Hoạ Giả Chí xá nhân “Tảo triều Đại Minh cung” chi tác (Đỗ Phủ): Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Đồng hồ đã giục hồi chuông sớm,
Bệ ngọc còn say chén rượu đào;
Cờ ánh mặt trời rồng lộn bóng,
Gió đưa đầu điện yến bay cao;
Lui chầu giở áo mùi thơm ngát,
Cất bút đề thơ ngọc rắc vào;
Giữ việc ti luân theo nghiệp trước,
Nay xin mừng chữ phượng hoàng mao.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 148, tháng 3-1930
Ảnh đại diện

Đề bích (Khuyết danh Trung Quốc): Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Một đống cỏ tranh rối tứ tung,
Phút bầng bầng cháy phút như không;
Sao bằng cốt đốt đầy lò chất,
Lâu cháy mà lâu vẫn chưa hồng.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 146, tháng 1-1930

Trang trong tổng số 11 trang (102 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối