Dưới đây là các bài dịch của Phạm Sĩ Vĩ. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 11 trang (102 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thu tứ (Lục Du): Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Lửa dục nồng hơn lửa giục trâu,
Lênh đênh bến nước một chim âu;
Ngày dài duy có người nhân biết,
Chén khướt còn coi việc lớn đâu;
Ngõ quạnh rèn châm thâu bóng nguyệt,
Ngô già rụng lá ắng sương thâu;
Lên cao muốn để thư con mắt,
Ước gặp Nguyên Long hỏi trụ lâu.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 149, tháng 4-1930
Ảnh đại diện

Thu nhật ngẫu thành (Trình Hạo): Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Người nhàn mỗi vẻ mỗi thong dong,
Thức dậy vầng hồng đã rạng đông;
Muôn vật vẻ vang riêng chiếm được,
Bốn mùa phong cảnh muốn vui chung;
Bầu trời quả đất đều thông lẽ,
Thánh gió thần mưa cũng lọt vòng;
Phú quý giữ lề nghèo giữ phép,
Tài trai đến thế mới anh hùng.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 149, tháng 4-1930
Ảnh đại diện

Hạ dạ túc biểu huynh thoại cựu (Đậu Thúc Hướng): Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Dạ hợp đầy sân mới nở hoa,
Đêm khuya mưa gió chén la đà;
Thư xa thế đã khôn đưa trả,
Việc cũ ai còn dại giở ra;
Lũ trẻ không còn tuồng báu đá,
Bạn bè nay đã nửa sao sa;
Hôm mai ngán nỗi thuyền đôi ngả,
Chén rượu bên sông nước mắt hoà.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 149, tháng 4-1930
Ảnh đại diện

Tân trúc (Hoàng Đình Kiên): Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Giậu phên giữ gió lại gìn mưa,
Bóng nước xanh xanh trúc ấm bờ;
Gió lọt sớm đưa hơi tuyết lạnh,
Bóng che chẳng biết mặt trời trưa;
Mo rơi lạt sạt trên cây xuống,
Măng mọc lò nhò dưới đất thưa;
Nhàn hạ muốn cùng quân tử bạn,
Gối chăn ẩn nép rượu cùng thơ.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 149, tháng 4-1930
Ảnh đại diện

Tích vũ Võng Xuyên trang tác (Vương Duy): Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Rừng quạnh mưa sa khói lửa chầy,
Người đi róm bếp kẻ đi cầy;
Sập xoè cò trắng trên đồng nước,
Riu rít chim vàng bổng ngọn cây;
Xem cận trong đèo sương đẵm tóc,
Bẻ quì hôm tối móc đằm tay;
Lão quê đã biếng đương tranh cạnh,
Âu lại còn ngờ quái quắc thay!


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 149, tháng 4-1930
Ảnh đại diện

Hạ nhật (Trương Lỗi): Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Tiết hạ bên sông khí thuận hoà,
Chim non ríu rít dưới thềm hoa;
Bướm rà cánh đậu hoa tô phấn,
Nhện mắc tơ thềm lưới sớm nhà;
Thấp thoáng trước mành vầng thỏ lọt,
Loi thoi trong gối tiếng khe qua;
Phất phơ mái tóc pha sương tuyết,
Củi núi chài sông độ tuổi già.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 149, tháng 4-1930
Ảnh đại diện

Giang thôn (Đỗ Phủ): Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Quanh làng khuất khúc dải sông sâu,
Tiết hạ nhà quê cảnh cũng mầu;
Ríu rít dường nhà quen với yến,
Lênh đênh bến nước bạn cùng âu;
Vợ làm bàn giấy bày cờ đánh,
Con uốn kim chì buộc chỉ câu;
Bệnh cốt rất cần là vị thuốc,
Thân này đâu dám lại xa cầu.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 149, tháng 4-1930
Ảnh đại diện

Ký Lý Đảm, Nguyên Tích (Vi Ứng Vật): Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Năm trước vườn hoa cùng tiễn biệt,
Năm nay hoa nở một năm tròn;
Ngổn ngang việc nước khôn lo liệu,
Mê mẩn hồn xuân những héo mòn,
Vóc bệnh muốn về trong đất tổ,
Lương tiền nghĩ thẹn với dân con;
Nghe tin muốn lại cùng thăm hỏi,
Mấy độ trông trăng phụ tấm son.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 148, tháng 3-1930
Ảnh đại diện

Xuân tịch lữ hoài (Thôi Đồ): Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Hoa tàn nước chảy cảnh buồn tênh,
Gió cuốn mầu xuân đến Sở thành;
Bồn bướm mơ nhà trong một giấc,
Tiếng quyên gọi nguyệt suốt ba canh;
Quê hương khuất núi chim xanh vắng,
Sương tuyết pha đầu tóc bạc sinh;
Lòng chẳng muốn về, về chắc được,
Ngũ hồ ai chiếm thú riêng mình.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 148, tháng 3-1930
Ảnh đại diện

Khúc giang kỳ 2 (Đỗ Phủ): Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Lui chầu cổi áo cố phăng ngay,
Ở xóm men về tất phải say;
Chè rượu tứ tung thành nợ miệng,
Đời người thất thểu mấy gang tay;
Châm hoa chiếc bướm thung thăng đậu;
Đá nước con chuồn thủng thỉnh bay;
Ngàu tháng thoi đưa lời ngạn đó,
Chơi xuân chớ phụ tiết xuân này.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 148, tháng 3-1930

Trang trong tổng số 11 trang (102 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối