Dưới đây là các bài dịch của Phạm Mạnh Toàn. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Nếu ta không trở lại (Minamoto no Sanetomo): Bản dịch của Phạm Mạnh Toàn

Nếu ta không trở lại
Hỡi! Cây mận bên song
Chớ quên mùa xuân nhé
Hãy nở hoa thuỷ chung

Ảnh đại diện

Tống Ôn Đài (Chu Phóng): Bản dịch của Phạm Mạnh Toàn

Anh đi thăm thẳm chốn chân trời
Nước chảy mây bay theo bóng người
Sống ở trên đời là khách cả
Sớm nay đâu phải hẳn chia phôi.

Ảnh đại diện

Không đề (Kaibara Ekken): Bản dịch của Phạm Mạnh Toàn

Yêu hoa, tôi dậy sớm
Yêu trăng, tôi thức khuya
Người đến đi, lớp lớp
Muôn đời trăng vẫn kia


Thơ dịch lại/ Thể nghiệm khả năng diễn tả của tiếng Việt/ Phạm Mạnh Toàn dịch (bản viết tay)

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]