Dưới đây là các bài dịch của Phạm Khắc Trí. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Hoạ Tử Do “Tống xuân” (Tô Thức): Bản dịch của Phạm Khắc Trí

Thanh xuân nay chỉ còn vào mộng
Dệt mấy câu thơ tặng nắng tàn
Người bệnh rượu say thèm ngủ đẫy
Ong vàng mật chín biếng bay ngang
Anh đào thược dược còn vương vãi
Tóc bạc giường thiền đã muộn màng
Đành cậy nhà sư môn giới quán
May chăng buông được chuyện nhân gian

Ảnh đại diện

Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu): Bản dịch của Phạm Khắc Trí

Xưa Hạc chở Tiên về Cõi Thơ,
Để lầu quạnh vắng đứng bơ vơ.
Hạc vàng một thuở còn hun hút,
Mây trắng ngàn năm vẫn lửng lơ.
Lồ lộ Hán Dương cây rỡn nắng,
Ngạt ngào Anh Vũ cỏ khoe tơ.
Chiều hôm, quê cũ, phương nào nhỉ,
Khói sóng trên sông, luống thẫn thờ.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]