Dưới đây là các bài dịch của Phạm Khắc Khoan. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Quỷ Môn quan (Nguyễn Du): Bản dịch của Phạm Khắc Khoan, Ngô Ngọc Can

Dãy núi giăng giăng cao tựa mây,
Của chia Nam Bắc chính là đây.
Tử sinh có tiếng nói nguy thế,
Qua lại bao người, chuyện xót thay.
Bụi rậm đầy đường hùm rấn núp,
Khói mây khắp chốn quỷ ma đầy.
Ngàn thu gió lạnh phơi sương trắng,
Công cán khen gì tuớng Hán hay!

Ảnh đại diện

Sơ chí gia (Nguyễn Thông): Bản dịch của Lê Thước, Phạm Khắc Khoan

Chạy loạn nên choàng áo họ Vương
Cuối năm lủi thủi trở về làng
Đá ngồi say rượu hoa rơi kín
Cửa tựa ngâm thơ trúc rủ ngang
Giành chiếu thẹn không người cố lão
Xuống khung may có bạn tao khang
Thôi thời kiếm chén cho vui vậy
Cá béo cơm ngon có sẵn sàng


Nguồn: Ca Văn Thỉnh, Bảo Định Giang, Nguyễn Thông con người và tác phẩm, NXB TP Hồ Chí Minh, 1984
Ảnh đại diện

Ký hữu (Nguyễn Thông): Bản dịch của Lê Thước, Phạm Khắc Khoan

Người mệt cửa nào vén áo qua
Say đâu nằm đấy ấy nhà ta
Duyên may âu xã cho làm bạn
Lòng tốt lân ông cất hộ nhà
Cỏ loạn không giồng, thềm mọc khắp
Hoa rơi vừa quét, chái liền sa
Xóm nghèo năm muộn ai qua hỏi
Bờ liễu ngâm thơ buổi ác tà


Nguồn: Ca Văn Thỉnh, Bảo Định Giang, Nguyễn Thông con người và tác phẩm, NXB TP Hồ Chí Minh, 1984

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]