Dưới đây là các bài dịch của Phạm Kỳ Nam. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Nhật ngọ để Ngọc Trản sơn hạ (Nguyễn Văn Siêu): Bản dịch của Lê Như Duy, Phạm Kỳ Nam

Thuyền kề Hòn Chén ngắm Bồng Lai
Dòng nước quanh co bỗng ngược trôi
Cây cối bừng lên trời nắng chiếu
Chim bay tranh hót vua đến rồi

Ảnh đại diện

Ngọc Trản trú tất chi dạ (Nguyễn Văn Siêu): Bản dịch của Lê Như Duy, Phạm Kỳ Nam

Mây biếc giăng ngang nước cuộn dòng
Hạm thuyền lạc bến, chợt trăng trong
Âm vang tiếng pháo, núi rung động
Lửa sáng một trời, đêm lặng không

Ảnh đại diện

Khê Kiều khiển hứng (Nguyễn Văn Siêu): Bản dịch của Lê Như Duy, Phạm Kỳ Nam

Cạnh cầu bên suối túp lều tranh
Đối diện thôn làng núi biếc xanh
Gió mát thuyền nan đang chở lúa
Triều lên gọi cá vẳng bên gành
Yêu thơ bệnh tật gần như khỏi
Làm ruộng đi câu đúng ý mình
Bao bận gió mưa sao khó bỏ
Trong thành lối nhỏ cúc lên xanh

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]