Dưới đây là các bài dịch của Phạm Đức Thành Dũng. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Đệ lục cảnh - Cao các sinh lương (Thiệu Trị hoàng đế): Bản dịch của Phan Thuận An, Phạm Đức Thành Dũng, Phan Thanh Hải, Nguyễn Phước Hải Trung

Gác ở Bồng Châu vời vợi mây,
Non xanh hồ biếc đẹp xinh thay.
Tre còn đẫm ướt khi mưa xuống,
Sen mãi truyền hương lúc gió lay.
Gió thoảng, lăn tăn hồ gợn sóng,
Nắng xao, óng ả đất rêu bày.
Tiết trời hoà thuận thiên nhiên đẹp,
Bốn bể được mùa, điềm tốt khai.

Ảnh đại diện

Đệ nhị thập cảnh - Tây lĩnh thang hoằng (Thiệu Trị hoàng đế): Bản dịch của Phan Thuận An, Phạm Đức Thành Dũng, Phan Thanh Hải, Nguyễn Phước Hải Trung

Theo phụ hoàng xưa, tuổi tráng niên,
Mà nay cảnh cũ vẫn lưu truyền.
Một dòng suối nhỏ đà đun nóng,
Vạn trượng hơi mờ lại bốc lên.
Phùng Di khiến nước sôi muôn chốn,
Hồi Lộc mang hơi toả khắp miền.
Tạo hoá linh thiêng ban dấu tích,
Nước này đâu hẳn thuốc thiên nhiên.

Ảnh đại diện

Đệ thập cửu cảnh - Đông Lâm dặc điểu (Thiệu Trị hoàng đế): Bản dịch của Phan Thuận An, Phạm Đức Thành Dũng, Phan Thanh Hải, Nguyễn Phước Hải Trung

Nước rút lau tươi tẩy cỏ sa,
Sông thôn cây rợp ánh dương tà.
Trong rừng ẩn hiện, chim về tụ,
Dưới nước nổi chìm, nghịch lội qua.
Súng bắn le le như gió lá,
Đạn nhằm cò vạc tựa mưa hoa.
Sá chi phép bắn không theo đức,
Cốt ở không sai giữ đạo nhà.

Ảnh đại diện

Đệ ngũ cảnh - Ngự Viên đắc nguyệt (Thiệu Trị hoàng đế): Bản dịch của Phan Thuận An, Phạm Đức Thành Dũng, Phan Thanh Hải, Nguyễn Phước Hải Trung

Thâm nghiêm cung cấm giữa canh khuya,
Trong vắt ao thu trăng nước hoà.
Liền dãi lâu đài in lóng lánh,
Sáng ngời hoa thụ rực nguy nga.
Thưởng nguyệt suy tư dân khốn khó,
Lên lầu ngẫm ngợi cảnh bao la.
Vô tư trăng toả đi muôn chốn,
Bốn bể soi cùng vạn dặm xa.

Ảnh đại diện

Đệ thập nhị cảnh - Bình lãnh đăng cao (Thiệu Trị hoàng đế): Bản dịch của Phan Thuận An, Phạm Đức Thành Dũng, Phan Thanh Hải, Nguyễn Phước Hải Trung

Nguy nga đỉnh Ngự án kinh thành,
Tích cũ trong thơ gặp tiết lành.
Ngự giá mở đầu từ mấy độ,
Rượu nâng chúc tụng đến ba lần.
Nhờ ân vũ trụ ngàn năm vững,
Phóng mắt non cao vạn cảnh xanh.
Hiểm trở núi sông thêm sức mạnh,
Mây tan ngùn ngụt khí trong lành.


Nguồn: Phan Thuận An, Phạm Đức Thành Dũng, Phan Thanh Hải, Nguyễn Phước Hải Trung, Thần kinh nhị thập cảnh - Thơ vua Thiệu Trị, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, NXB Thuận Hoá, 1997
Ảnh đại diện

Đệ tứ cảnh - Thư uyển xuân quang (Thiệu Trị hoàng đế): Bản dịch của Phan Thuận An, Phạm Đức Thành Dũng, Phan Thanh Hải, Nguyễn Phước Hải Trung

Cười việc trống khua giục nở hoa,
Chuyển trời vườn ngự ngát hương xa.
Rực màu phong cảnh như châu ngọc,
Lộng ảnh ao hồ tựa gấm sa.
Đào lý yêu kiều lời chẳng xiết,
Chi lan hương ẩn ý không ngoa.
Nào đâu nếp cũ theo Đường yến,
Chỉ trọng nhân tài tỏ ý ta.


Nguồn: Phan Thuận An, Phạm Đức Thành Dũng, Phan Thanh Hải, Nguyễn Phước Hải Trung, Thần kinh nhị thập cảnh - Thơ vua Thiệu Trị, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, NXB Thuận Hoá, 1997
Ảnh đại diện

Đệ nhị cảnh - Vĩnh thiệu phương văn (Thiệu Trị hoàng đế): Bản dịch của Phan Thuận An, Phạm Đức Thành Dũng, Phan Thanh Hải, Nguyễn Phước Hải Trung

Vườn rộng mênh mông thắm sắc hoa,
Bao năm hương ngát gió đưa xa.
Lan vươn dáng khoẻ sen tròn trịa,
Cúc nép thân thon mai mặn già.
Ngoài cảnh cỏ cây xuân nắng gội,
Trong nhà sách vở đạo hoà ca.
Xét suy thời thế nên chăm học,
Thuật tác, thi thư phải trải qua.


Nguồn: Phan Thuận An, Phạm Đức Thành Dũng, Phan Thanh Hải, Nguyễn Phước Hải Trung, Thần kinh nhị thập cảnh - Thơ vua Thiệu Trị, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, NXB Thuận Hoá, 1997

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]