Giữa Thiên Môn vỡ dòng sông Sở
Chảy về đông xoay trở từ đây
Đôi bờ xanh ngắt rừng cây
Buồm cô một mảnh ngất ngây bên trời.