Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Y Khoa. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Tỳ bà hành (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Nguyễn Y Khoa

Câu: "Biết bao the tấm chuốc mua tiếng đàn" phải sửa lại là: "Biết bao the thắm chuốc mua tiếng đàn" mới đúng.

Ảnh đại diện

Đạp sa hành (Âu Dương Tu): Bản dịch của Nguyễn Y Khoa

Quán xưa mai đã tàn rồi
Bên cầu liễu rủ bồi hồi khóc than
Cỏ thơm chờ gió lạnh hoang
Thanh gươm yên ngựa bên đàng ruổi rong
Nổi buồn chia biệt bên sông
Chảy dài vô tận như dòng nước xuân
Nát lòng từng đoạn ruột phân
Rưng rưng hàng lệ bâng khuâng nhớ người
Lâu cao quạnh quẽ xa vời
Núi xuân xa cách phương trời xa xăm
Vẳng nghe tiếng sáo xa ngâm
Người ơi bên ấy có thầm chờ ta.


(Nổi buồn vô tận ai người biết chăng?)

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]