Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Văn Tú. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 5 trang (44 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5]

Ảnh đại diện

Du vân (Cao Bá Quát): Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Mây trôi trôi mãi chưa về,
Sớm hôm tất tả chẳng hề được yên.
Bỗng đâu trận gió nổi lên,
Đưa mây trôi giạt vào miền núi cao.
Trần gian đang ngóng mưa rào,
Sấm đâu còn ở nơi nào im hơi?
Ngẩng lên trông tận chân trời,
Ước gì bay bổng tuyệt vời với mây!

Ảnh đại diện

Để gia (Cao Bá Quát): Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Mái tóc bơ phờ sự chẳng dè,
Trở về nay lại thấy làng quê.
Điếm Cây Gạo đó sương vừa ngớt,
Hồ Ngựa trời đây nắng chửa hoe.
Hàng xóm xôn xao dồn chuyện hỏi,
Mẹ già mừng tuổi thấy con về.
Đời gian nan mãi từ nay hối,
Bàn chuyện xa nhà dạ những e.

Ảnh đại diện

Đại hàn kỳ 2 (Cao Bá Quát): Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Nhà khó thì lo trời sớm rét,
Nhà giàu lại sợ tiết quay hè.
Hai bên tranh cãi bên nào phải?
Năm mới nào đâu lặng lẽ về.

Ảnh đại diện

Đáp Trần Ngộ Hiên (Cao Bá Quát): Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Chợt gặp lời khôn ngỏ,
Xin tha lỗi dại khờ.
Không tài cũng thử thách,
Nhiều bệnh vẫn xông pha.
Cách bể dòng sông gấp,
Lạnh trời bóng nguyệt trơ.
Nghiêng bầu thường tự nhủ:
Ngựa mỏi, đường còn xa.

Trang trong tổng số 5 trang (44 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5]