Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Văn Tú. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 5 trang (44 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trùng dương bất vũ (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Tháng chín không mưa những xuýt xoa,
Gió tây hiu hắt biết sao mà!
Cúc vàng có khách đem cho rượu,
Quyên đỏ không người giục nở hoa.
Bóng núi nửa chừng vươn tới cửa,
Chim hồng muôn dặm biết đâu nhà?
Mắt đau ngán nỗi thêm nhiều bụi,
Cửa đóng như bưng vẫn rượu thơ.


Ảnh đại diện

Văn (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Ta say vừa đi ngủ,
Muỗi quấy không cho nằm.
Gió quạt xua lại đến,
Bên tai cứ réo ầm.
Thịt ta sao mày thích?
Da ta sao mày ham?
Gối ta sao mày ghét?
Chăn ta sao mày căm?
Ta, mày có điều chi?
Làm khổ nhau cho cam!

Ảnh đại diện

Thoại tăng (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Nhớ xưa tôi bác gần nhà,
Tôi còn đi học, bác chưa đi chùa.
Từ ngày gần phật, gần vua,
Hai bên tin tức mịt mờ cả hai.
Nón xe nào biết có rày?
Phong trần thoắt đã hai mươi năm trường.
Nay về gặp mặt tỏ tường,
Hai ta duyên nợ còn vương với đời!

Ảnh đại diện

Bài muộn kỳ 1 (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Sáng nay sấm động tự non xa,
Như tỏ căm hờn với chúng ta.
Chớp lóe trời như đang nháy mắt.
Gió im trúc lại lặng như tờ.
Quanh nồi chú chuột chê nồng nhạt,
Ngoài nội chàng cưu gắt nắng mưa.
Cách giậu mời ông hàng xóm chén.
Chuyện tràn thóc lúa với tằm tơ!

Ảnh đại diện

Tuý ngâm (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Trổ tài muốn học Ông say,
Thì ba trăm chén dốc ngay cạn bầu.
Dãi phụ mây nổi, mưa rào,
Có khi trừng mắt gió gào, sấm vang.
Bắt kình, Lí Bạch cũng thường,
Hái hoa Bành Trạch, lòng chừng cũng ưa.
Thế gian say đã được chưa?
Không say, đời cũng bằng thừa kể chi!


Ảnh đại diện

Xuân dạ độc thư (Cao Bá Quát): Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Khách nay chẳng thấy xuân xưa nữa,
Thổn thức xuân nay gặp khách xưa.
Nay hoá thành xưa nào mấy chốc,
Hư nhìn ra thực khỏi lầm chưa ?
Bao phường danh lợi, cơn mưa sáng,
Máy bậc anh hùng, đám bụi mờ.
Tục luỵ cười mình chưa dứt được,
Gần đây sách vở quá say sưa.

Ảnh đại diện

Trần Ngộ Hiên nhục hữu sở thị tẩu bút hoạ chi (Cao Bá Quát): Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Đường lối tây du mấy độ xa ?
Chiếc thuyền muôn hộc ruổi xuân qua.
Mộng quê đã trải mùa mưa hạnh,
Sầu khách ai mang mảnh áo nhơ?
Buồm thắng mới hay xuôi sóng gió,
Hiểm nghèo vượt khỏi thấy bao la.
Ai về học nét tranh Tôn Tử,
Đầu sóng tô thêm một khách thơ.

Ảnh đại diện

Quan chẩn (Cao Bá Quát): Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Chạy xem tiếng nhộn ở ngoài đường,
Tranh đói nhà ai vẽ một trương.
Thấy nói sáng nay ngồi phát chẩn,
Cách vùng bồng bế cảnh nên thương.
Ơn trên chưa nỡ quên nhà khó,
Đời thịnh ai lo một kẻ thường!
Lòng hẹn với lòng nay hóa hão,
Cúi đầu lẳng lặng dựa bên tường.

Ảnh đại diện

Phó Nam cung, xuất giao môn biệt chư đệ tử (Cao Bá Quát): Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Rầu rầu lìa chốn cũ,
Man mác bước đường xa.
Khỏi thành trời thấy lạnh,
Lất phất hạt mưa sa.
Học trò tiễn ta đi,
Vương vít nặng tình xưa,
Nào phải là nhi nữ,
Bưng mặt khóc như mưa?
Nhớ từ chuyến đi trước,
Đã bị phù danh lừa,
Chuyến này lại lẽo đẽo,
Việc cũ như còn mơ.
Ở đời có văn chương,
Chữ danh không lẽ ngơ,
Tạ lòng các bạn trẻ,
Ta có gì đáng ưa?

Ảnh đại diện

Mộ kiều quy nữ (Cao Bá Quát): Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Rét so với đói vẫn còn thua,
Cám đắt hơn vàng, cố áo mưa,
Sương gió qua cầu không biết rét,
Tưởng người tựa cửa nóng lòng chờ.

Trang trong tổng số 5 trang (44 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối