Dọc đường mạnh khoẻ báo ông hay
Qua dải non xanh gió mát đầy
Ngắm nguyệt giữa trời, mây giữa bể
Nhớ đêm ngâm vịnh, dạ nào khuây