Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Thị Oanh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 7 trang (64 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7]

Ảnh đại diện

Phỏng Hiên Trang sơn phòng (Phan Thúc Trực): Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Ta đi tìm sách cũ
Một ngày tới Hiên Trang
Bên thềm lan nở rộ
Trên giá sách xếp hàng

Ảnh đại diện

Hý bút (Phan Thúc Trực): Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Người hôm nay được gặp
Nước về sông Nhị sâu
Cùng thuyền vui với bạn
Thơ, rượu ai quản đâu

Ảnh đại diện

Vũ trung độc chước (Phan Thúc Trực): Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Lạnh lùng nhà trọ buồn mưa gió
Mấy chén rượu ngon nguôi nỗi sầu
Mình uống, mình ngâm, mình tự hiểu
Vời vợi nỗi lòng ai thấu đâu

Ảnh đại diện

Vãn khốc vong thê mộ hữu cảm nhất tuyệt (Phan Thúc Trực): Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Sương sa quạ đậu trên cành
Lẻ loi đơn chiếc héo tàn ruột gan
Biệt ly nỗi khổ nhân gian
Liêu xiêu bóng đổ lệ chan gió chiều

Trang trong tổng số 7 trang (64 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7]