Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Thị Oanh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 7 trang (64 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Vãn tình khẩu hào (Phan Thúc Trực): Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Vần vũ mưa giăng đã mấy ngày,
Nắng lên ngẫu hứng muốn ra ngoài.
Nghìn cây gió phất ngả nghiêng lạy,
Mây cắp vạn non, vùn vụt bay.
Tiếng sáo mục đồng ngân ngõ vắng,
Khúc ca hái củi khắp thôn đây.
Khách chơi nào có việc gì khác,
Ngắm bóng chiều rơi đứng ngất ngây

Ảnh đại diện

Bái biệt gia miếu (Phan Thúc Trực): Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Đi xa ai chẳng nhớ quê hương,
Trước lúc ra đi lạy từ đường.
Chớ nói hiển vinh, chuyện năm khác,
Thi thư phúc ấm hãy nên mừng.

Ảnh đại diện

Độc Sơn hữu tửu điếm hý thư (Phan Thúc Trực): Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Ông lão dưới núi Độc Sơn,
Ruộng dâu biển hoá trải hơn nhiều lần.
Chim âu chẳng dám quẩn chân,
Hàng ngày quán rượu lần khân choạng về.

Ảnh đại diện

Vịnh Trần công miếu (Phan Thúc Trực): Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Trần công sao khí phách,
Hồ giặc dứt đoạn hồn.
Ngưu Tất kiếm không máu,
Khương Nương đá còn chôn.
Non sông buồn Tức Mặc,
Thành quách oán An Tôn.
Muôn thuở anh hùng hận,
Sông trôi như nghẹn hờn.

Ảnh đại diện

Hồng Lĩnh (Phan Thúc Trực): Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Trùng trùng chín chín ngọn non cao,
Đầu núi khi nào phải đội ngao.
Bắc chắn sông Lam đông biển lớn,
Cuồng phong chướng mắc nước ào ào.

Ảnh đại diện

Đăng trình biệt ấp nhân (Phan Thúc Trực): Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Ly ca vừa dứt khách lên đàng,
Chén rượu tình nhà lòng xốn xang.
Quyết chí thành danh tình tạm gác,
Núi Bồ sông Cẩm biếc xanh tràn.

Ảnh đại diện

Trường trung tạp vịnh kỳ 2 (Phan Thúc Trực): Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Rượu tàn, người về viện,
Trời lạnh, trăng đầy sân.
Hương mai đà ngát thoảng,
Hải đường, tỉnh mộng trần.
Mặt đất, sương hoa trắng,
Trước rèm, ánh cỏ xanh.
Oanh rừng kêu tìm bạn,
Ríu rít tiếng chim ngân.

Ảnh đại diện

Trường trung tạp vịnh kỳ 1 (Phan Thúc Trực): Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Đất lảnh, rét về sớm
Đêm Đông chí vẫn dài
Viện sâu thời khắc điểm
Tường thấp vang tiếng chày
Trước án khách đối đáp
Cách rèm người nói cười
Ít nhiều kẻ ứng thí
Hoè nở rộ nay mai

Ảnh đại diện

Trường trung tạp vịnh kỳ 3 (Phan Thúc Trực): Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Gió mưa đưa rét kéo về,
Núi sông đà cách ngày kề cuối năm.
Thời gian gấp gáp trôi nhanh,
Đìu hiu quán khách vắng tanh bóng người.
Vẳng nghe tiếng sáo đôi nơi,
Nhà ai trẻ học cất lời ê a.
Bếp hồng đỏ lửa chiều tà,
Rượu lâu nhấp chén hơi ngà ngà say.

Ảnh đại diện

Trường trung tạp vịnh kỳ 4 (Phan Thúc Trực): Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Đông rét xua mưa gió,
Tin xuân báo tạnh trời.
Mai đeo sương thành trắng,
Tùng gội tuyết sáng tươi.
Thuyền rượu Tây Hồ tới,
Tiếng chuông Pháp Hải hồi.
Trường thi nhân rỗi rãi,
Chếnh choáng dạo thềm chơi.

Trang trong tổng số 7 trang (64 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối