Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Thế Huân. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Trúc lý quán (Vương Duy): Bản dịch của Nguyễn Thế Huân

Rừng ca hoà tiếng đàn ta gảy,
Giữa chốn hoang vu chỉ có ta.
Rừng sâu ai thấu lòng muốn trải?
Mời ánh trăng vàng xuống bên ta.

Ảnh đại diện

Trúc lý quán (Vương Duy): Bản dịch của Nguyễn Thế Huân

Mình ta giữa chốn u bưng,
Chơi đàn hòa tiếng nhạc rừng râm ran.
Rừng sâu ai thấu tâm can,
Xin mời trăng sáng dọi tan nỗi sầu.

Ảnh đại diện

Tầm ẩn giả bất ngộ (Giả Đảo): Bản dịch của Nguyễn Thế Huân

Dưới tùng xin hỏi chú em.
Thưa: "Thày đi hái thuốc thêm sớm rồi.
Chỉ ở trong núi này thôi,
Mây giăng, rừng thẳm biết nơi nao tìm?"

Ảnh đại diện

Sơn hành (Đỗ Mục): Bản dịch của Nguyễn Thế Huân

Sớm lên Hàn sơn, lối đá xanh,
Thấp thoáng nhà dân, trắng mây vờn.
Chiều dừng xe, ngắm rừng phong lạnh,
Lá đọng sương, hồng hơn hoa xuân.

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]