Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Tài Cẩn. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Xuân dạ dã tự (Nguyễn Trung Ngạn): Bản dịch của Nguyễn Tài Cẩn

Cỏ thơm mờ khói, xanh nhoè
Hình như sư sãi cách khe có nhà
Bận xuân, quên tháng ngày qua
Sáng oanh tiếng rộn, sân hoa nhãn đầy

Ảnh đại diện

Xuân thành du ngoạn (Nguyễn Trung Ngạn): Bản dịch của Nguyễn Tài Cẩn

Gió hiu hiu, mây nhạt hồng
Nắng mai lên chậm, thong dong chơi thành
Phố phường treo biển mới toanh
Cổng chùa rộng mở, thênh thênh đón mời
Trước rèm trắng sáng màu tươi
Bên hoa đạp cỏ khách chơi xuân về
Kìa ai quần áo loẹt loè
Đang đi, né bụi, bỗng nhè nhẹ chân


Nguồn: Ảnh hưởng Hán văn Lý - Trần qua thơ và ngôn ngữ thơ Nguyễn Trung Ngạn, NXB Giáo dục, 1997
Ảnh đại diện

Tức sự kỳ 2 (Nguyễn Trung Ngạn): Bản dịch của Nguyễn Tài Cẩn

Lá hồng đầy ngõ hẹp
Rêu biếc phủ tường hư
Báo nha: thiếu thầy lại
Đạp cửa: có nhà sư

Ảnh đại diện

Bắc sứ túc Khâu Ôn dịch (Nguyễn Trung Ngạn): Bản dịch của Nguyễn Tài Cẩn

Ngân hà kéo rửa giáp binh
Biên cương chinh chiến triều đình đâu mong
Việt Hồ nam bắc đồng phong
Giang sơn chia tách vẫn cùng anh em
Trăng xuân dễ lấy củi đêm
Rẫy mưa xóm Thổ vui đêm cày mùa
Mảy may chưa đáp ơn vua
Một mình vạn dặm dầu lo dám từ

Ảnh đại diện

Tức sự kỳ 2 (Nguyễn Trung Ngạn): Bản dịch của Nguyễn Tài Cẩn

Đường mòn đầy lá đỏ
Tường đổ mọc rêu xanh
Đập cửa: có sư đến
Báo nha: lại vắng tanh

Ảnh đại diện

Lũ tuyền (Nguyễn Trung Ngạn): Bản dịch của Nguyễn Tài Cẩn

Cheo leo bờ hiểm ngựa đi
Non thì dằng dặc nước thì quanh co
Nản lòng ngắm bóng thêm lo
Hai phen Cửa Quỷ sao cho vẹn toàn

Ảnh đại diện

Đăng Bàn Đà thắng cảnh tự (Nguyễn Trung Ngạn): Bản dịch của Nguyễn Tài Cẩn

Tre đá miên man chùa tĩnh lặng,
Dừng roi tạm vãn chốn cao chơi.
Giữa đường đi sứ hoa mai cuốn,
Không thả lòng thiền cũng thảnh thơi.

Ảnh đại diện

Tương Trung tức sự (Nguyễn Trung Ngạn): Bản dịch của Nguyễn Tài Cẩn

Cách đồi, tiếng vượn Tương Trung
Tre um núi Sở một vùng tĩnh yên
Chiều vui giọt nắng chiếu xiên
Ngợp trong sắc nắng, một thuyền lẻ loi

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]