Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Tài Cẩn. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Ung Châu (Nguyễn Trung Ngạn): Bản dịch của Nguyễn Tài Cẩn

Hào kiệt tiêu ma, hận vẫn còn,
Sông dài nước vẫn hướng đông tuôn.
Quảng Tây toàn tỉnh thưa nơi đẹp,
Lãnh ngoại riêng châu nức tiếng đồn.
Luỹ cổ nắng tàn mây khói tụ,
Non xa thu muộn trống còi dồn.
Lính già đồn thú từng tham chiến,
Hễ nhắc Nam chinh: lặng lẽ buồn.


Nguồn: Nguyễn Tài Cẩn, Ảnh hưởng Hán văn Lí Trần qua thơ và ngôn ngữ thơ Nguyễn Trung Ngạn, NXB Giáo dục, 1998
Ảnh đại diện

Kinh Nam tình vọng (Nguyễn Trung Ngạn): Bản dịch của Nguyễn Tài Cẩn

Còi sương rúc sáng rạng hồng,
Tranh ai dệt nổi giữa vùng nước mây.
Liễu non nước Sở lách lay,
Sông Tương sóng đuồi tít ngay tận trời.
Nhạn lao, khiếp lưới chài phơi,
Buồm chen chật bãi, ngỗng trời loạn tung.
Đất trời mãi cuốn tấc lòng,
Chuông đâu tiếng đổ đằng đông cách bờ.

Ảnh đại diện

Hồi Nhạn phong (Nguyễn Trung Ngạn): Bản dịch của Nguyễn Tài Cẩn

Non mai, sơn trúc, khói tùng
Xóm đình hơi núi mịt mùng bốc xanh
Nhạn thu đỉnh gió vắng tanh
Lĩnh Nam ai gửi hộ mình lá thư?

Ảnh đại diện

Dạ bạc Kim Lăng thành (Nguyễn Trung Ngạn): Bản dịch của Nguyễn Tài Cẩn

Người ở thuyền, trăng ở sông
Động Đình thu hứng, mênh mông không bờ
Kể gì khói sóng trong mơ
Một đêm gió đã tiễn đưa tận nhà

Ảnh đại diện

Ca Phong đài (Nguyễn Trung Ngạn): Bản dịch của Nguyễn Tài Cẩn

Tay ba thước kiếm đấu quần hùng,
Dẹp loạn công thành, nổi Bái Trung.
Chỉ tiếc diệt xong Tần với Sở,
Không ca Trạm lộ, chỉ ca Phong.

Ảnh đại diện

Cầu Dinh hoài cổ (Nguyễn Trung Ngạn): Bản dịch của Nguyễn Tài Cẩn

Cách ba ngàn dặm Nghệ rồi Thanh
Đồn luỹ trăm năm cũng mới thành
Chuyện cũ trôi theo dòng nước chảy
Người xưa: bia kể rành rành


Nguồn: Ảnh hưởng Hán văn Lý - Trần qua thơ và ngôn ngữ thơ Nguyễn Trung Ngạn, NXB Giáo dục, 1997
Ảnh đại diện

Hải Triều hoài cổ (Nguyễn Trung Ngạn): Bản dịch của Nguyễn Tài Cẩn

Lầu ca, viện múa trống trơ
Phồn hoa xưa cũng mộng hờ mà thôi
Sân xuân cỏ biếc bời bời
Vườn hoa hương toả ai người thưởng hoa
Hoạ đường thềm lạnh, mưa sa
Chuông chùa tịch mịch tiếng hoà tịch dương
Chút xưa phong vị hiền lương
Mai già vẫn đấy quanh tường thư trai


Nguồn: Ảnh hưởng Hán văn Lý - Trần qua thơ và ngôn ngữ thơ Nguyễn Trung Ngạn, NXB Giáo dục, 1997
Ảnh đại diện

Vĩnh Dinh hữu hoài (Nguyễn Trung Ngạn): Bản dịch của Nguyễn Tài Cẩn

Đất này là đất phồn hoa
Hơn mười năm lại nay đà khác xưa
Xóm làng mắt thấy xác xơ
Bạn thân kẻ mất người vừa ốm xong
Chợ đời sau trước tứ tung
Thu hè ruộng ngập mênh mông tràn đường
Nhà nghe tươi tốt hải đường
Suy tư khách vẫn xót xa dặm dài

Ảnh đại diện

Trùng du Phù Thạch độ (Nguyễn Trung Ngạn): Bản dịch của Nguyễn Tài Cẩn

Nước ta biển rộng trời cao
Dẫu buồn thế sự nhìn vào cũng khuây
Sóng nhào triều đổ đông tây
Núi non mây hợp ráng bay trập trùng
Nhấp nhô thuyền đảo, khói lồng
Sư chùa ẩn hiện như trong hoạ đồ
Lâm tuyền ngắm những thẹn thò
Già nào mà được nhàn cho bao ngày

Ảnh đại diện

Đại Giang hương trung (Nguyễn Trung Ngạn): Bản dịch của Nguyễn Tài Cẩn

Mắt vui cảnh khói sóng
Thuyền lẻ khép mui hờ
Trúc yếu uốn theo gió
Lê thưa mọc sát bờ
Triều về thông biển cả
Ác lặn khuất non mờ
Hát dạo ôm đàn gảy
Ông chài câu nhởn nhơ

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối