Có lẽ yêu là học cách
cất bước trên dòng đời
Là học cách lặng yên
như cây đoan, cây sồi
trong câu chuyện cổ tích.
Là học cách ngắm nhìn.
Ánh mắt em gieo hạt
nó trồng một cái cây.
Cành cây kia rung lá
khiến anh phải cất lời.