Chùa kia chót vót lẩn tầng mây,
Mấy lúc đời người dễ tới đây.
Kẽm đá còn in chân đức Phật,
Sườn non vẫn tựa mái sư Thầy.
Đất xa gió bốc hơi trần tít,
Đỉnh ngất trăng lên ánh sáng đầy.
Giữ khách đường xa đêm nghỉ lại,
Sư vào pha nước với lùi khoai.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]